ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ніколаєва Леніна Олексіївна

17.03.1931

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1954 закінчила екон. ф-т Київ. ун-т, асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. 1961-93. в.о. доц., старш. викл., доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, (з 1992 каф. екон. теорії та госп. практики) Київ. ун-ту. Канд. дис. «Расширенное воспроизводство квалифицированной рабочей силы при социализме (на прим. угольн. пром. УССР». Напрями наук. діяльності: проблеми відтворення робочої сили, економіка освіти, екон. проблеми розбудови Збройних Сил України. Викладала політ. економію на філос. ф-ті. Читала курси політ. економії і екон. теорії на гуманіт. ф-тах. Нагороди: медалі «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1983), «Ветеран праці» (1989), «50 років визволення України» (1994). Осн. праці: Повышение эффективности социалистического производства и рост народного благосостояния. К., 1984; Политическая экономия: методика проблемного изучения вузовского курса. К., 1990; Політична економія. Ч. 2. Економічні системи. Закони їх функціонування та розвитку. Курс лекцій. К., 1992. Арх.: Фонд Р№1246. Опис. 4-Л, од.збер. 113/93. 

Автор: А.А.Чухно

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи