ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Орженцький Роман Михайлович

16.02.1863- 24.05.1923

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: академік УАН.

1887 закінчив юр. ф-т Новорос. ун-ту в Одесі. Магіст. дис. «Вчення про цінність у класиків і каноністів». 1912 здобув докт. ступінь за дослідження під назвою «Зведені ознаки». Протягом 1921-22 очолював соц.-екон. відділ ВУАН, керував виданням Статистичного бюлетеня. Осн. напрямками наук. діяльності були: суб’єктивно-психол. напрям досліджень екон. явищ, мат. методи кількісного виміру масових суспільних явищ. Організував вивчення особливостей бюджетної системи ВУАН, кон’юнктури нар. госп-ва та коливання ринк. цін. Осн. праці: Учение об экономическом явлении. Введение в теорию ценности. О., 1903; Сводные признаки. Я., 1910; Учебник математической статистики. СПб., 1914; Элементарная теория статистических величин и вычислений. К., 1921. Л-ра: История экономической мысли. Т.3., ч.1. М., 1996, гл.7-8; Злупко С.М. Економічна думка України (від давнини до сучасності). Л., 2000.; Коропецький І.С. Українські економісти ХІХ століття та західна наука. К., 1993.; Птуха М. Академік Роман Михайлович Орженцький // Записки соціально-економічного відділу УАН, 1924-1925. Т.2. Незабутні постаті / Під заг. ред. В.В.Скопенка. К., 2005; Історія економічних учень: Підруч. у 2 ч./ за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид. К., 2006. Ч.2. 

Автор: Т.В.Гайдай

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи