ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Петрович Нінель Георгіївна

01.01.1924- 27.09.2004

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1949 – закінч. екон. ф-т Київ. ун-ту. 1949 – асист., 1959-79 – доц. каф. політ. економії. Київ ун-ту. 1956 – канд. дис. Осн. напрями наук. діяльності: теорет. та прикладні проблеми політ. економії, поліпшення умов праці робітників пром-сті, підвищення продуктивності праці у зв’язку з техн. прогресом. Викладала курси: політ. економія. Секретар Тов-а по розповсюдженню наук. і політ. знань, президент екон. секції тов-ва «Знання». Нагороди: «За доблесну працю», «За трудову доблесть». Автор понад 40 наук. та наук.-методол. праць. Осн. праці: Подальше покращення праці робітників кам’яновугільної промисловості Донбасу. К.,1957; Деякі питання поліпшення умов праці робітників промислових підприємств. К.: Знание, УССР, 1968; Робочий день і вільний час при соціалізмі (розд. моногр. «Проблеми матеріального стимулювання і підвищення народного добробуту в період будівництва комунізму»). К., 1967 (у співавт.); Скорочення робочого дня і проблеми зростання продуктивності праці // Питання політ. економії. К., випуск 2., 1965; Економія суспільної праці та її стимули. К., 1972. Л-ра: Науковий щорічник за 1961 рік. К., 1962; Київський державний університет. Історія Київського університету. К., 1959. Арх.: фонд Р№1246 опис 4-Л, од. збер. № 54/79. 

Автор: І.І.Мазур

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи