ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Погорєлов Микола Семенович

20.05.1926 - 09.10.1998

Місце народження: с. Друга Українка Катеринін. р-ну, Оренбур. обл. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1951 – закінчив Київ. ун-т, 1954 – асп-ру Київ. ун-ту. З 1959 – доц.; 1965-67 проф. зав. каф. політ. економії, декан екон. ф-ту Київ. ун-ту; 1972 проф., 1975-83 – зав. каф., 1987-93 – проф. політ. економії ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті. 1984-86 – консультант із сусп. наук в Мін. вищої освіти респ. Куба. 1986-87 – зав. каф. політ. економії; 1993-98 – пров. наук. співроб. відділу теорет. проблем Ін-ту світової економіки і міжн. відносин. 1994 – за запрошенням ООН виступав з доповіддю з проблем екології, народонаселення і продовольства у Німеччині. Осн. напрями наук. діяльності: дослідження екон. закономірностей переростання соціалізму в комунізм, аграрні відносини соц. сусп. Учасника ВВВ. Нагороди: 48 почесних грамот Міністерства вищої освіти УРСР. Автор понад 200 наук. праць. Осн. праці: Розвиток соціалістичної власності та удосконалення виробничих відносин (Питання теорії та розвитку форм власності в сільському господарстві). К., 1971 (у співавт.); Політична економія. Досоціалістичні способи виробництва. К., 1974 (у співавт.); Аграрные отношения в СССР при развитом социалистическом обществе. София, 1979; Народонаселення і продовольство. К., 1979. Л-ра: Энциклопедия политэкономии. М., 1975; Базилевич В.Д. Економічна наука в Київському університеті. Минуле, сьогодення і майбутнє // Київський національний університет у ХХІ столітті. Тези ювілейної наук.-практ. конференції, присвяч. 170 річчю КНУ. К, 2004. Арх.: фонд Р№1246 опис 4-Л, Од. збер № 86/92. 

Автор: І.В.Назаров

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи