ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Птуха Михайло Васильович

07.11.1884- 03.10.1961

Місце народження: м. Остер, тепер Козелец. р-ну, Чернігів. обл..
Наукове звання: професор, академік АН УРСР, чл.-кор. АН СРСР.

У 1906-10 роках навчався на юрид. ф-ті Петербург. ун-ту. 1918 – викладав екон. теорію і статистику в Київ. ун-ті, тісно співпрацював з М. Туган-Барановським. 1919 – засновник і дир. Демографічного Ін-ту УАН. Осн. наук. інтереси були зосереджені на демограф. статистиці. Розробляв проблеми теорет. та прикладної демографії, заг. теорії статистики, іст. вітчизн. та світової статистики. Велике значення мали його дослідж. зі статистики населення. Обґрунтував низку нових наук. положень у демографії. Розробив схему вивчення демограф. процесів і запропонував методику її реалізації. Висновки П. у вивченні шлюбності та смертності нас. здобули світове визнання. Засл. діяч науки УРСР (1944), дійсний чл. Міжн. стат. ін-ту (1929). Осн. праці: Індекси шлюбності. Етюд з теорії статистики населення. К., 1922.; Нариси з історії статистики XVII-XVIII століть. М.,1945; Населення Київської губернії. К., 1925; Смертність у Росії і на Україні. К., 1928; Статистична наука на Заході. Х., 1925. Л-ра: Большая советская энциклопедия. М., 1975. Т.21; Злупко С.М. Персоналії і теорії української економічної думки. Львів, 2002.; Очерки по статистике населения. М., 1960; Українські вчені-аграрії ХХ ст. Кн. 5. Частина 2. К., 2001.; Шаров І. 100 видатних імен України. К., 1999; Alma Mater: Університет Св.Володимира напередодні та в добу української революції. 1917-1920. Матеріали, документи, спогади: У 3-х кн. Кн. 1:Університет Св.Володимира між двома революціями. К.: Прайм, 2000; Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури. Матеріали науково-практичної конф, присвяч. 165 річчю Київського університету К., 1999; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. Довідково-бібліографічне видання. К, 2005; Історія економічних учень: Підруч. у 2 ч. / за ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид. К., 2006. 

Автор: А.І.Ігнатюк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи