ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пилипченко Олександр Іванович

11.04.1953

Місце народження: м. Бердичів, Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1976 – закінч. Київ. автомобільно-дорожній ін-т. 1976-92 – наук. співроб. Ін-ту аграрної економіки УААН. 1992 – 2003 – проф. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Организация перевозок в сельском хозяйстве» (1982), докт. дис. «Совершенствование экономических отношений в аргопромышленном комплексе» (1992, Всесоюзный ин-т экономики, Москва). Підготував цикли лекцій з дисциплін: «Теорія кредиту», «Проблеми теорії кредиту», «Управління банківськими ризиками». До осн. теорет. розробок належать обґрунтування заг. теорії та моделі балансування кредитно-депозитних відносин в перехідний до ринку період.1994-2001 – під його наук. кер. розроблено та впроваджено цикл з 14 метод. посібн.: з розвитку корпоративних фінансів акціонерних тов-в, формування в них ефективного власника-підприємця, залучення фінанс. ресурсів, орг. фінансової служби, забезпечення фінанс. стійкості п-ва. Автор понад. 120 наук. праць, статей, брошур та монографій. 1992 – створив Центр екон. досліджень (м. Київ), Президент Центру. Засн. і кер. Центру сприяння ринковим реформам (м. Київ). 1995 – консультативна установа в галузі приватизації, оцінка майна та майнових прав. Під його кер. виконана підготовка до приватизації понад 100 п-в ряду галузей нар. госп. України. Осн. праці: Фінансові ризики. К., 1998 (у співавт.); Управління фінансовими ризиками. К., 2000 (у співавт.). 

Автор: С.В.Науменкова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи