ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Садовий Микола Миколайович

01.05.1955- 02.10.2006

Місце народження: с. Ображіївка, Шосткін. р-н, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1982 – закінчив екон. ф-т, 1985 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1985 – асист. каф.політ. економії, 1989 – заст. декана екон. ф-ту з навч.-вих. роб. 1991 – доц. каф. екон. теорії і управління нар. госп. Київ. ун-ту. 1995-2003 – заст. декана екон. ф-ту з навч. роб. Канд. дис. «Розвиток поєднання факторів виробництва в процесі соціалістичного розширеного виробництва» (1986). Осн. напрями наук. діяльності: соц.-екон. сутність «нової економіки», специфіка електронного бізнесу, інновац. форми зайнятості в глобальному соц.-екон. середовищі, суперечності та тенденції розвитку ринку праці. Викладав курси: «Екон. теорія», «Макроекономіка», спец. курси «Інфляція та безробіття», «Ринок праці», «Нова економіка». Чл. Вчен. ради екон. ф-ту. 1995 – гол. ред. журн. «Банківська справа». 1995 – Президент Київ. обл. орг. тов-ва «Знання України». 1998 – гол. Правління всеукр. благодійного фонду Укр. Рада з екон. освіти. 2001 – чл. ред. колегії журн. «Вища школа». Експерт Держ. Акредитаційної комісії МОН України з ліцензування та акредитації ВНЗ, чл. навч.-метод. комісії МОН України з економіки. Нагороди: знак МОН України «Відмінник освіти України» (2004), почесна грамота Київ. ун-ту (2005), «Заслужений економіст України» (2006). Похований на Байковому кладовищі. Автор понад 100 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Бізнес-процеси і зайнятість в умовах «нової економіки» // Банківська справа, №5, 2001 (у співавт.); Система електронного бізнесу: елементу, механізми дії та тенденції розвитку // Банківська справа, №1, 2002 (у співавт.); Телеробота як інноваційна форма зайнятості та соціально-економічні наслідки її впровадження // Банківська справа, №4, 2002 (у співавт.); Основи екон. теорії: політекономічний аспект. К., 2004 (у співавт.); Діалектика розвитку «традиційної» та «нової економік» // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, №75-76, 2005. Арх.: фонд Р №1246, опис 4–Л, од. збер. №61/06. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи