ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Серебряков Анатолій Васильович

20.10.1939 - 14.01.1992

Місце народження: с. Червона Слобода, Суземський р-н, Брян. обл., Росія .
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1961 – закінчив юрид.-екон. ф-т, 1966 – асп-ру каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1966 – в.о. доц., доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів екон. ф-ту. 1974 – доц. каф. політ. економії Київ. ун-ту, наук. стажування у Франції (м. Монтельє) в ун-ті ім. Поля Валері. 1976 – зав. каф. економіки Нац. ун-ту легкої пром-сті в Алжирі. Канд. дис. «Коллективная оплата труда и её роль в развитии социалистического производства» (1966). Напрями наук. діяльності: наук. орг. праці та її роль в розвитку соц.-екон. відносин, розвиток та удоскон. форм і систем заробітної плати, стимулююча роль заробітної плати. Викл. курс політ. економії за кордоном: Алжир (1976, 1980-82), Буркіна-Фасо (1989-90), основи екон. теорії. 1979-84 – відп. секретар редкол. міжвід. наук. зб. «Вопросы политической экономии», декан ф-ту ідеолог. кадрів Ун-ту марксизму-ленінізму. Нагороди: подяка за активну участь у підготовці і проведенні Всесоюз. наук.-метод. конф. «Основные направления совершенствования преподавания полит. экономии в высших учеб. заведениях». Похований на Байковому кладовищі. Осн. праці: Применение форм и систем заработной платы в новых условиях хозяйствования // Экономические проблемы промышленного производства. К., 1966 (у співавт.); Заработная плата при капитализме. К., 1967 (у співавт.); Заработная плата – основная форма материального стимулирования работников / Ленинское учение о материальных и моральных стимулах и его осуществление. К., 1969 (Коллект. моногр.). 

Автор: І.І. Мазур

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи