ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вернадський Іван Васильович

14.05.1821- 15.03.1884

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор історичних наук, політичної економії та статистики.

1837 – вступив до Київ. ун-ту. 1841 – закінчив філос. ф-т Ун-ту св. Володимира зі ступенем канд. філософії, був напрвл. у Подільську губернську гімназію в. о. старш. вчителя рос. словесності. 1842 – старш. вчитель рос. словесності та секретар пед. ради ІІ Київ. гімназії. 1843-46 – стажувався за кордоном і вивчав політ. економію за лекціями Ріделя, Ріттера, Шлоссера, Цепфля та ін. 1846-50 викладав політ. економію для студентів іст.-філолог. ф-ту Ун-ту св. Володимира. Із 1847 – магістр каф. політ. економії та статистики, ад’юнкт, 1849 – проф. каф. політ. економії та статистики в Київ. ун-ті. 1851 – ордин., 1852 – екстраордин. проф. каф. політ. економії Моск. ун-ту. 1856-1868 – служив у Центральному статистичному комітеті МВС. У 1857-59 – виклад. Петерб. пед. ін-ту, член Вільного ек. тов-ва; 1861-68 – викладач Олександрівського ліцею 1868-1876 – очолював Харків. контору Держ. банку, був чл. правління Харків. земельного банку. 1876 – отримав відставку і переїхав з родиною до Петербурга, де розпочав видання «Биржевого указателя». Магіст. дис. «Очерк теории потребностей» (1846, у Петербурзі). Докт. дис. «Критико-історичне дослідження про італійську політико-економічну літературу до початку ХІХ століття» (1849). Напрями наук. діяльності: проблеми політичної економії, зокрема теорії вартості, продуктивності праці, земельної власності, джерел походження прибутків землевласників, історії політичної економії. Видавав та особисто редагував часописи: «Экономический указатель, статистический, экономический, политический и промышленный журнал» (1857-61), «Экономист» – приложение к Указателю» (1858-60). Засновник каф. політ. економії та статистики Київ. ун-ту Св.Володимира. 1860 – був делегатом Міжн. статист. конгресу в Лондоні. Осн. праці: Критико-историческое исследование об итальянской политико-экономической литературе до начала ХІХ века. М., 1849; Заметки к «Курсу политической экономии…» Генриха Шторха. СПб., 1881; Очерк теории потрібностей. СПб., 1857; Очерк истории политической экономии – СПб., 1858; Проспект политической экономии. СПб., 1858; О мене и торговле – СПб, 1865. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского ун-та Св. Владимира (1834-1884). К., 1884; Київський державний університет. – Історія Київського університету. К., 1959; Український Радянський Енциклопедичний Словник. К., 1986. Т.1.; Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. М., 1988; Видатний вчений, освітянин, громадський діяч: 24 травня – 180 років від дня народження І.В. Вернадського / Ковалевська О. Вісник НАН України. 2001. № 5; Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Незабутні постаті. К, 2005; Історія економічних учень: підручник: У 2 ч./ За ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид. К., 2006. ч. 2; І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні/ За ред. В.Д.Базилевича. К.: Знання, 2009. 

Автор: В.Д. Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи