ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яровий Іван Прокопович

04.09.1939

Місце народження: с. Нехайки, тепер Драбів. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1961 – закінчив юр.-екон. ф-т, 1967 – асп-ру каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1973 – наук. стажування у Лейпцизькому ун-ті. 1995 – наук. стажування у Мюнхен. ун-ті.1970 – 2000 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-т ів. 1984 – 1986 – викл. політ. економію в Остравському ун-ті (Чехословаччина). 1995-99 – заст. зав. каф. політ. економії. Канд. дис. «Воспроизводство и эффективность использования основных производственных фондов в период перехода к коммунизму» (1967). Напрями наук. діяльності: ефективність та інтенсифікація сусп. вир-ва, інвест. та інновац. діяльності п-в; відтворення осн. виробничих фондів і фондовіддача. Викл. курси політ. економії, основи екон. теорії, основи ринк. економіки, основи менеджменту та маркетингу. Чл. редкол. наук. зб. «Питання політ. економії»; протягом 10 р. (сер. 80-х – 90-х рр.) лектор Тов-ва «Знання», відп. секретар правління Тов-ва «Знання» при КДУ ім. Т. Шевченка. Нагороди: премія учасн. ВДНГ СРСР у Москві (1971), диплом Наук.-екон. тов-ва всесоюз. конкурсу за кращу друк. роботу в галузі ціноутворення (1986). Автор понад 70 наук. праць, співавт. ряду наук. видань та навч. посіб. Осн. праці: Реконструкція промислового виробництва в умовах інтенсивного відтворення. К., 1983; Интенсификация социалистического производства в условиях научно-технического прогресса. К., 1978; Экономические законы и их использование в процессе строительства современного общества. К., 1979; Хозяйственный механизм и его совершенствование на современном этапе. К., 1979; Основи економічної теорії. Навч. видання у 2-х частинах / Ред. Чухно А.А. К., 1994; Основи екон. теорії. Підруч. / Ред. Чухно А.А. К., 2002. 

Автор: В.О. Сизоненко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи