ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яснопольський Микола Петрович

01.01.1846- 01.01.1920

Місце народження: м. Київ.

Закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. Викладав політ. економію в Новоолександрійському с.-г. ін-ті. 1872 – стипендіат з фінансового права. По закінченні звичайний проф. ліцею князя Безбородька і на Вищих жіночих курсах у Києві. 1889–1920 – викладав фінанс. право в Київ. ун-ті. Осн. праці: О географическом распределении государственных доходов и расходов России. К., 1897, 1897. Т. I, ІІ; Об условиях торговли Юго-западного края и Малороссии с северо-западными и особенно польскими рынками // Записки Императорского Русского Географического Общества. 1873. Т. І; Железные дороги из Малорусского края к Балтийскому морю // Санкт-Петербургские Ведомости. 1868. № 3; Экономическая будущность юга России и современная его отсталость // Отечественные Записки. 1871; Статистико-экономические очерки областей, губерний и городов России // Под ред. Л.Я. Яснопольского. К., 1913. Л-ра: Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. / За ред. В.Д.Базилевича. К., 2006; Незабутні постаті. Київський національний університет імені Тараса Шевчена. К., 2005. 

Автор: А.А. Чухно

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи