ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ястремський Іван Станіславович

01.09.1925- 10.07.2007

Місце народження: с. Забілоччя Радомишл. р-ну, Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1951), 1951-54 – асп., асист. каф. політ. економії, пізніше – доц. 1967-87 – зав. каф. економіки та планування нар. госп. екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Пути снижения себестоимости продукции машиностроения в пятой пятилетке (на опыте работы машиностроительных заводов г. Киева)», докт. дис. «Товарно-денежные отношения и их роль в коммунистическом строительстве» (1967). Сфера наук. досліджень: сутність та форм прояву в реальній практиці товарно-грош. відносин, концепція госп. розрахунку для економіки СРСР в частині визначення конкретних форм використання фінанс.-грош. важелів для забезпечення мотивації ефективної виробничої діяльності в межах командно-адмін. моделі соціалізму. Першим у незалежній Україні розробив і читав курс «Перехідна економіка». Впродовж 15 р. – чл. ред. колегії журн. «Економіка України». Співпрацював з Ін-том економіки НАН України, чл. спец. Вчен. ради цього Ін-ту. Учасник ВВВ. Брав учать в обороні Сандомирського плацдарму, наступі Першої гвардійської танкової армії, отримав важкі поранення. Нагороджений орденами Великої вітчизняної війни І ступеню, «За мужність», Трудового Червоного Прапора, Відзнакою Вчен. ради Київ. ун-ту ІІІ ступеню (2005). Засл. діяч науки і техніки України, Засл. працівник ВШ, Засл. проф. КНУ ім. Тараса Шевченка. Похований на Берковецькому цвинтарі. Підготував 5 докт. і 31 кандидат економічних наук. Автор понад 130 праць, в. т.ч. 1 індивідуальна монографія, кол. монографії, навч. посіб. Осн. праці:Економічні відносини між державним та колективним секторами. К., 1966; Економічна реформа і госпрозрахунок. К., 1973; Актуальни проблеми та икономическата реформа в СССР. Болгарія, 1973 (болг., у співавт.); Повышение уровня хозяйствования и экономический анализ в аграрном секторе экономики. К., 1985 (в соавт.); Основи економічної теорії. К., 2001, (у співавт.). Л-ра: Історія економічної думки України. Навч. посіб. К., 1993; Дослідження з історії економічної думки України (кінець ХІХ – ХХ ст.). К., 1996; Экономическая энциклопедия. Политэкономический аспект. Т. IV. М., 1980. Науковий щорічник за 1956 рік. К., 1957; Київський державний університет. Історія Київського університету. К., 1959. Арх.: фонд Р № 1246 Опис 4-Л, од. збер. № 161/2002. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи