ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зацепілін Володимир Георгієвич

12.04.1928

Місце народження: станиця Тацинська, тепер – м. Тацинськ Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1951 – закінчив іст. ф-т, 1954 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1954-60 – наук. співроб. відділу політ. економії в Ін-ті економіки АН УРСР. 1960-76 – доц. каф. політ. економії КІНГ. 1974-75 – викладав політ. економію Вищій екон. школі (Братислава, Словаччина). 1976-78 – доц., в.о. зав. каф. теорії та практики управління Ін-ту управління нар. госп-ва. 1978-92 – доц. каф. політ. економії ІПК при Київ. ун-ті. Канд. дис. «Усиление загнивания капитализма после второй мировой войны (на материалах США)» (1955). Осн. напрями наук. діяльності: дослідження питань історії екон. вчень. Осн. праці: Про мирне співіснування та економічне змагання між соціалістичною та капіталістичною системами. К., 1956; System of Remuneration in the Coal Mines of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. Geneva, 1960; Економіка капіталістичних країн в період імперіалізму // Розділ «Німеччина (1870-1914 рр.)». К., 1961 (у співавт.); Економічна історія капіталістичних країн. К., 1966.; Економічне співробітництво СРСР з розвинутими країнами. К., 1973. Арх.: фонд Р №1246 Опис 4 – Л, од. збер. №47/92. 

Автор: В.І.Кондрашова-Діденко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи