ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Луковський Іван Олександрович

24.09.1935

Місце народження: с. Косяківці, Таращан. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

1959 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1981 – проф. З 1959 працює в Ін-ті мат. АН УРСР, з 1976 – зав. відділу динаміки та стійкості багатовимірних систем та заст. дир. з наук. роботи. 1982–97 – проф. мех.-мат. ф-ту та ф-ту кібернетики за сумісн. 1963 – канд. дис. “Наближені методи розв’язування крайових задач теорії збуреного руху твердого тіла з осесиметричними порожнинами, частково заповненими рідиною”. 1969 – докт. дис. “Наближені методи визначення гідродинамічних характеристик тіла з рідиною та їх чисельна реалізація”. Наук. інтереси: мат. проблеми механіки, мат. фізика. Розробив теорію побудови скінченно-вимірних нелінійних мат. моделей з її застосуванням до розв’язання проблем динаміки та стійкості рідинно наповнених механічних систем. Заст. акад.-секретаря Відділення мат. НАН України, чл. Нац. комітету з теорет. і прикладної механіки, Комітету з держ. премій України в галузі науки і техніки., чл. спец. вчен. рад із захисту дис., чл. ред. Колегій рад. наук. журналів. З 1985 – чл.-кор. АН України, з 2000 – акад. НАН України. Засл. діяч науки і техніки України (2005). Лауреат Держ. премії УРСР в галузі науки і техніки (1983). Нагороджений медалями “Ветеран праці” (1985), “За трудову доблесть” (1976), орденом «За заслуги ІІ ступеня». Підготував 25 канд. і 6 докт. наук. Автор понад 200 наук. праць та 8 монографій. Осн. праці: Введение в нелинейную динамику твердого тела с полостями, содержащими жидкость. К., 1990; Приближенные методы решения задач динамики ограниченного объема жидкости. К., 1984. (у співавт.); Нелинейные колебания жидкости в сосудах сложной геометрической формы. К., 1975; Нелинейная динамика летательного аппарата с жидкостью. М., 1977 (у співавт.); Математические модели нелинейной динамики твердіх тел с жидкостью. К., 2010.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи