ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Козлов Олексій Олександрович

08.02.1831- 27.02.1901

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор філософії.
Наукове звання: ординарний професор.

Син поміщика І.О. Пушкіна (далекого родича поета). Закінчив іст.-філол. ф-т Моск. ун-ту (1856). Магістерська дис. "Метод і напрям філософії Платона" (1880). Після захисту докт. дис. "Генезис теорії простору і часу у Канта" (1884) став ордин. професор. ун-ту, одночасно читав лекції з філософії на Київ. ВЖК. В ун-ті св. Володимира: 1876–84 приват-доц., професор. Викладав курс історії філософії. Наук. інтереси: історія філософії. 1886-87 видавав перший у Росії філософських журнал "Филос. Трехмесячник" (вийшло 4 номери). Через хворобу переїхав до Москви, де брав активну участь у виданні журналу "Вопросы философии и психологи". 1888-98 видав 5 номерів збірника "Своє слово". Бл. 50 праць, зокрема: Очерк истории философии. Философия восточная. К., 1887; Философия бессознательного Эд. Гартмана. Т.1-2. К., 1873-1875; Философские этюды. Ч.1. СПб., 1876.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи