ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кремень Василь Григорович

25.07.1947

Місце народження: с. Любитове Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України, президент і акад. АПН України.

Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. „Критика В.И. Лениным левооппортунистических извращений вопросов теории социалистической революции и современность” (1976). Докт. дис. «Проблемы диалектики коллективности и индивидуальности в социалистической мысли и современность» (1991). У Київ. ун-ті: 1971–79 асп., викл., старш. викл. каф. наук. комунізму філософського ф-ту; заст. декана філософського ф-ту. Викладав курси: „Науковий комунізм”. Наукові інтереси: Теорія соціально – політичних учень. 1998 обраний депутатом Верховної Ради України, очолював підкомітет з фахової освіти Комітету з питань науки і освіти. 1999–2005 – міністр освіти і науки України. Бл. 370 наук. праць, зокрема: Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. К., 2005; Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). К., 1996 (у співавт.); Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Навч. посіб. К., 1998 (у співавт.); Україна: проблеми самоорганізації: В 2 т. К., 2003 (у співавт.); Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції. К., 2005 (у співавт.). Засл. діяч науки і техніки України. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ і ІІІ ступ., Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом Нестора-літописця. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2005). Гол. ред. наук.-теор. та інформ. журналу АПН України "Педагогіка і психологія".

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи