ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інші підрозділи геологічного факультету Інші підрозділи геологічного факультету

Андрусов Микола Іванович

 • Останні зміни:
19.12.1861- 27.04.1924

Місце народження: м. Одеса.
Наукове звання: приват-доцент, професор.

Професор С.-Петерб., Юр’ївського, Київ. і Таврійського (м. Сімферополь) ун-тів, геолог. Блискуче закінчив 1884 Новоросійський (Одес.) ун-т, отримавши стипендію для продовження освіти за кордоном. У Київ. ун-ті 1904-12: професор., зав. каф. геології та палеонтології. Засновник сучас. стратиграфії і палеонтології неогену пд. Східноєвроп. платформи із використанням детальних палеогеографічних реконструкцій на базі екол. аналізів. Один із засновників палеоекології та морськ. геології, розробник стратиграфії нафтогазових провінцій Кавказу та сучас. вчення про геологію нафтових родовищ.

Читати далі >Бєлєвцев Яків Миколайович

 • Останні зміни:
07.04.1912- 29.08.1993

Місце народження: с. Раздольє, тепер Курської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН УРСР.
Закінчив 1937 Дніпропетр. гірничий ін-т. 1939-41 працював у тресті «Кривбасгеологія», 1941-44 у геол. організаціях Кемеровської обл., 1944-46 гол. геолог Криворіз. геол. треста, 1946-53 гол. геолог Кіровської експедиції Мін-ва геології СРСР. 1953-69 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР. Водночас у 1955-68 професор. Київ. ун-ту.

Читати далі >Бірдус Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
12.05.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив з відзнакою 1982 Київ. ун-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1983-85 мол. наук. співроб., 1985-90 асист.

Читати далі >Блохіна Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
02.06.1938

Місце народження: м. Сімферополь, тепер АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1964-70 старш. інженер, 1970-78 старш. наук. співроб. НДЧ геол. ф-ту.

Читати далі >Булах Євген Георгійович

 • Останні зміни:
16.09.1924- 15.05.2009

Місце народження: м. Дніпропетровськ .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив з відзнакою 1950 Дніпропетр. гірничий ін-т імені Артема, 1953 асп-ру ін-ту, де працював 1953-57 асист. У Донецьк. Ін-ті гірничої справи АН УРСР: 1957-59 старш. наук. співроб. відділу проблем підземної розробки родовищ, 1959-63 зав. обчисл. лаб. В Ін-ті геофізики ім. С.І. Субботіна 1963-90 зав. відділу мат. геофізики, 1990-2009 гол. наук. співроб. 1965-92 викладав у Київ. ун-ті за сумісн.

Читати далі >Бурксер Євген Самійлович

 • Останні зміни:
23.07.1887- 25.06.1965

Місце народження: м. Одеса .
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Слухав лекції у Сорбонні (Франція). Особисто знайомий з Марією Кюрі. Закінчив 1909 Новоросійський ун-т (м. Одеса), отримав диплом І ступеня. З 1910 зав. та організатор першої в Росії радіологічної лаб. (м. Одеса). За ініціативи Б. у 1921 на базі лаб. створено Ін-т прикладної хімії і радіології, який він очолив. З 1922 зав. каф. неорганічної хімії Ін-ту прикладної хімії і радіології. Організував та очолив 1921-31 Хіміко-радіологічний ін-т (м. Одеса). 1934 професор. каф. неорг. хімії Одес. ун-ту. З 1938 зав. відділу Ін-ту геол. наук АН УРСР. У Київ. ун-ті працював 1938-40, 1944-59, де у 1944 організував каф. радіогеології, кер. фуркації «Радіометоди геофіз. розвідки».

Читати далі >Віршило Іван Вікторович

 • Останні зміни:
05.07.1977

Місце народження: м. Сімферополь.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчив 1999 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1999-2005 асист. геофізики каф., з 2005 доцент., з 2007 заст. декана з наук. роботи, з 2008 на каф. геоінформатики геол. ф-ту.

Читати далі >Горбунова Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
06.08.1949

Місце народження: м. Потсдам, Німеччина.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту. З 1982 працювала в Київ. ун-ті старш. наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту.

Читати далі >Дзекунов Микола Юхимович

 • Останні зміни:
22.04.1927- 27.08.2004

Місце народження: с. Рисівка, тепер Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Упродовж 1960-98 працював у Київ. ун-ті: інженер, старш. наук. співроб. НДЧ геол. ф-ту.

Читати далі >Ейнор Ольгерд Леонардович

 • Останні зміни:
26.05.1908- 09.12.1991

Місце народження: м. Полтава .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1930 геол. відділення фіз.-мат. ф-ту Ленінгр. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1950-86 професор., зав. регіональної геології каф., палеонтології та геології СРСР, 1950 наук. кер. Палеонт. музею геол. ф-ту.

Читати далі >Жуков Микола Никанорович

 • Останні зміни:
03.10.1942

Місце народження: с. Бєсовка Новомаликлинського р-ну Ульяновської обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1964-65 старш. лаборант, 1965-69 старш. інженер, 1969-76 старш. наук. співроб. Проблемної лаб. радіометричних та фіз.-хім. досліджень гірських порід, 1976-79 старш. викл., 1979-98 доцент., 1998-2008 професор. геофізики каф., 2008 професор. каф. геоінформатики, 2008-09 в.о. зав. каф. геоінформатики.

Читати далі >Загородній В’ячеслав Васильович

 • Останні зміни:
31.10.1951

Місце народження: м. Тайшет Іркутської обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1975 фіз. ф-т Ростовського ун-ту. З 1995 працює на геологічному ф-ті Київ. ун-ту старш. наук. співроб.

Читати далі >Кирвел Наталія Сергіївна

 • Останні зміни:
28.05.1938- 06.12.1997

Місце народження: м. Таганрог.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1970-73 наук. співроб., 1973-97 старш. наук. співроб., 1970-92 зав. палінологічної лаб. НДЧ геол. ф-ту.

Читати далі >Комарова Ольга Василівна

 • Останні зміни:
05.06.1917- 01.01.2006

Місце народження: с. Красковське, тепер Репкінського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1944 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1944-88: 1944 асист., 1959 доцент. каф. регіон. геології та геології СРСР. Наук. кер. палеонт. музею.

Читати далі >Комоцька (Криволап) Людмила Станіславівна

 • Останні зміни:
10.06.1931

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчила 1954 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1960 наук. співроб. НДЧ, з 1962 нач. Волин. експедиції НДЧ геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Красовський Сергій Сергійович

 • Останні зміни:
03.07.1933- 12.12.2002

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1956 Київ. ун-т. Працював у геофіз. партіях тресту «Укргеофізрозвідка»: 1956-57 інженер, 1958-59 нач. загону, 1959-60 техн. кер. партії. Вступив 1960 до асп. Ін-ту геол. наук АН УРСР, у 1961 переведений до асп-ри Ін-ту геофізики АН УРСР. В Ін-ті геофізики АН УРСР: 1963-67 гол. механік, 1967-68 гол. інженер, 1968-82 старш. наук. співроб., 1970-73 заст. дир. Ін-ту геофізики АН УРСР з заг. питань. 1982-87 зав. лаб. гравітаційного моделювання, 1987-2001 зав. відділом комплекс. інтерпретації потенціальних полів. Викладав 1985-95 на геологічному ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Марусенко Яків Ілліч

 • Останні зміни:
01.01.1914- 01.01.1990

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Ін-т інженерів водного госп-ва. З 1984 старш. наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Маслов Борис Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1947

Місце народження: м. Глухів Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1969 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1972 асп-ру Ін-ту механіки АН УРСР (м. Київ). З 1995 викладає на геологічному ф-ті Київ. ун-ту за сумісн.

Читати далі >Мельников Дмитро Федорович

 • Останні зміни:
01.01.1882- 06.01.1937

Місце народження: Донеччина.
Навчався 1902–05 у Ново-Олександрівському лісовому інституті, з якого був виключений за участь у революційних виступах. Закінчив Петербурзький гірничий інститут (1914). У Київському ун-ті: 1933–34 ректор.

Читати далі >Морозенко Валерий Револьдович

 • Останні зміни:
21.11.1954

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчив 1983 ХДУ ім. О. Горького. З 2002 працює на геологічному ф-ті Київ. ун-ту старш. наук. співроб. Лаб. мінералого-геохім. досліджень.

Читати далі >Муромцев Микола Миколайович

 • Останні зміни:
03.12.1938

Місце народження: с. Городище Шаталовського р-ну Белгородської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1966-77: старш. інженер, старш. наук. співроб., зав. лаб. меліоративної гідрогеології.

Читати далі >Попова Лілія Вікторівна

 • Останні зміни:
20.02.1973

Місце народження: м. Докучаєвськ Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчила 1995 біологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2002 наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту, 2008 асист.

Читати далі >Рудницький Василь Петрович

 • Останні зміни:
28.11.1936- 08.10.2001

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1964 асп-ру Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР. У Київ. ун-ті 1999-2001 доцент. за сумісн на геол. ф-ті.

Читати далі >Сергєєв ОлександрДмитрович

 • Останні зміни:
28.10.1906- 08.12.1985

Місце народження: м. Курськ, Росія.
Наукове звання: доцент.
З липня 1941 р. по липень 1942 р. служив у Радянській Армії на фронті.
Нагороджений медалями «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» і «Ветеран праці».
В Київському університеті працював з 1944 р. по 1976 р. на посадах старшого наукового співробітника, доцента кафедри палеонтології, завідувача кафедри палеонтології (1949-50).

Читати далі >Ситніков Анатолій Борисович

 • Останні зміни:
23.09.1937

Місце народження: м. Воронеж, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1962 у Київ. ун-ті на геол. ф-ті: інженер, старш. наук. співроб. НДС, зав. лаб. меліоративної гідрогеології.

Читати далі >Сухоребрий Арнольд Олексійович

 • Останні зміни:
15.01.1936

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту. 1965-76 старш. інженер, старш. наук. співроб. НДС геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Файбишенко Борис Олександрович

 • Останні зміни:
01.01.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Закінчив 1970 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1970-80 старш. наук. співроб., 1980-91 зав. лаб. геол. ф-ту.

Читати далі >Шелудько Тетяна Хомівна

 • Останні зміни:
01.01.1917- 11.10.2007

Місце народження: м. Проскуров (нині Хмельницький).
Остання займана посада: старший викладач.
Народилася в 1917 р. у м. Проскурові (нині Хмельницький) в сім'ї залізничника.
З 1941 р. по 1945 р. – на фронтах Великої Вітчизняної війни.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи