ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Красовський Сергій Сергійович

03.07.1933- 12.12.2002

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.

Закінчив 1956 Київ. ун-т. Працював у геофіз. партіях тресту «Укргеофізрозвідка»: 1956-57 інженер, 1958-59 нач. загону, 1959-60 техн. кер. партії. Вступив 1960 до асп. Ін-ту геол. наук АН УРСР, у 1961 переведений до асп-ри Ін-ту геофізики АН УРСР. В Ін-ті геофізики АН УРСР: 1963-67 гол. механік, 1967-68 гол. інженер, 1968-82 старш. наук. співроб., 1970-73 заст. дир. Ін-ту геофізики АН УРСР з заг. питань. 1982-87 зав. лаб. гравітаційного моделювання, 1987-2001 зав. відділом комплекс. інтерпретації потенціальних полів. Викладав 1985-95 на геологічному ф-ті Київ. ун-ту курс «Методологія наукових досліджень». Кандидат дис. «Применение геофизических исследований при среднемасштабном геологическом картировании (на примере Приазовского кристаллического массива и зоны его сочленения с Донбассом)» (1966), докт. дис. «Гравитационное моделирование земной коры континентального типа» (1980). Сфера наук. досліджень: проблеми геол. інтерпретації геофіз. даних на території УЩ (характеристика речовинного складу гірських порід блоків фундаменту, виявлення розривних порушень, картування складчастої тектоніки, розробка геолого-геофіз. критеріїв виділення формацій в докембрійських утвореннях). Наук. розробки реалізовані при пошуках за допомогою геофіз. методів структур, перспективних на алмази. Працював у міжн. проектах кер. і координатором тем і розділів з вивчення літосфери Цн. і Сх. Європи. Брав участь в експедиції НДС «Академік Вернадський» в Атлантичному океані (1973-74). Лауреат Держ. премії України. Чл. наук. рад АН СРСР з комплекс. досліджень земної кори і верхньої мантії, а також розвідувальної геофізики. Автор понад 190 наук. праць, 5 і співавтор 15 монографій. Осн. праці: Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів. К., 1973 (у співавт.); Методика комплексирования геофизических исследований при геологическом картировании. К., 1965; Гравитационное моделирование глубинных структур земной коры и изостазия. К., 1989. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В. Г. Молявка, доцент. О. В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи