ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рудницький Василь Петрович

28.11.1936- 08.10.2001

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1964 асп-ру Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР. 1959-61 інж.-геофізик Київ. геофіз. розвідувальної експедиції. В Ін-ті геофізики: 1964-74 мол. наук. співроб. відділу сейсмометрії, 1974-92 старш. наук. співроб. 1992-2001 – геофізик І кат. Технол. центру обробки та інтерпретації геофіз. матеріалів Держ. Геол. п-ва «Укргеофізика». У Київ. ун-ті 1999-2001 доцент. за сумісн на геол. ф-ті. Кандидат дис. «Сейсмические исследования в скважинах (вопросы теории и методики)» (1967). Читав лекції з курсу «Сейсморозвідка». Сфера наук. досліджень: теорія розповсюдження сейсмічних хвиль та сейсмокаротаж. Розвивав наук. напрям «Сейсмічні дослідження в свердловинах». Автор 66 наук. праць, 1 монографії. Осн. праці: Методика изучения поверхностных условий при помощи зонда // Геофиз. сборник, 1962. Вып. 2 (4); Некоторые особенности волновой картины вблизи пункта взрыва // Геофиз. сборник, 1963. Вып. 6 (8); Влияние угловых несогласий на точность измерения средних скоростей // Геофиз. сборник, 1965. Вып. 2 (13); О точности измерения сейсмических скоростей в скважинах // Геофиз. сборник, 1967. Вып. 22; Застосування методу РНП для виявлення і прослідження хвиль на свердловинних сейсмограмах / Доповіді АН УРСР. К., 1967. № 8 (у співавт.). 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи