ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Жуков Микола Никанорович

03.10.1942

Місце народження: с. Бєсовка Новомаликлинського р-ну Ульяновської обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1965 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1964-65 старш. лаборант, 1965-69 старш. інженер, 1969-76 старш. наук. співроб. Проблемної лаб. радіометричних та фіз.-хім. досліджень гірських порід, 1976-79 старш. викл., 1979-98 доцент., 1998-2008 професор. геофізики каф., 2008 професор. каф. геоінформатики, 2008-09 в.о. зав. каф. геоінформатики. Кандидат дис. «Методы решения задач оптимального опробования, статистического анализа и классификации при геолого-геофизических исследованиях» (1969), докт. дис. «Метод багатовимірної статистичної фільтрації різновидової геологічної інформації для вирішення задач картування та прогнозу» (1997). Читає курси лекцій: «Інформатика», «Матстатистика», «Програмування». Один із засновників наук. напрямку – геоінформатика та мат. геологія в Україні. Фахівець з імовірнісно-статист. методів аналізу геол. даних, інформ. технологій обробки геол. даних. Засновник комп’ют. освіти на геологічному ф-ті та інформ.-обчисл. сектору геол. ф-ту. Розробив і впровадив у практику пошуку рудних корисних копалин та вуглеводневої сировини першу в країні інформ. систему аналізу різновидової геол. інформації «Фільтр» (1986, перероблена та розширена версія – 1995). Автор методу статист. фільтрації різновидової геол. інформації для пошуку корисних копалин. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», подякою Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка. Автор першого в Україні навч. посіб. з імовірнісно-статист. методів аналізу геол.-геофіз. інформації. Автор 130 наук. праць, 3 навч. посіб., 1 підруч., монографії (у співавт.). Осн. праці: Вероятностно-статистические методы анализа геолого-геофизической информации. К., 1975; Статистичний аналіз геологічних даних. К., 1995; Математична статистика і обробка геологічних даних. К., 2009. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999.

Автор: П.І. Грищук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи