ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інші підрозділи Інституту філології Інші підрозділи Інституту філології

Алєксєєва Ірина Олексіївна

 • Останні зміни:
27.12.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1998 закінчила Київ. ун-т. В ІФ Київ. ун-ту з 1998: викл., доцент.

Читати далі >Бардієр Людмила Артемівна

 • Останні зміни:
28.05.1949

Місце народження: м. Барнаул, Алтайського краю РФ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті працювала 1987–98.

Читати далі >Батурська Лариса Арсенівна

 • Останні зміни:
13.05.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: з 1976 – викл., 1978–85 – старш. викл., 1985–94 – доцент. каф. англійської мови ф-ту ром.-герм. філології.

Читати далі >Білодід Іван Костянтинович

 • Останні зміни:
29.08.1906- 21.09.1981

Місце народження: с. Успенське, тепер Успенка Онуфріївського р-ну Кіровогр. обл..
Наукове звання: професор.
Академік АН СРСР, заслужений діяч науки УРСР. 1932 закінчив літ.-лінгв. ф-т Харків. ун-ту. У Київ. ун-ті (з 1956 – професор.). 1957–62 – міністр освіти УРСР. 1962–78 віце-президент АН України, 1961–81 – дир. Ін-ту мовознавства. 1964–81 – голова Укр. ком-ту славістів.

Читати далі >Білоштан Яків Порфирійович

 • Останні зміни:
05.11.1904- 20.01.1985

Місце народження: с. Моринці Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1926–29 навчався в КІНО, на мовно-літ. ф-ті. 1950 екстерном закінчив ЛДУ. В Київ. ун-ті 1962–82: доцент., з 1969 – професор. каф. теорії літератури і літератур народів СРСР; 1967–75 – декан філологічного  ф-ту; 1975–76 – в. о. зав. каф. теорії л-ри і л-р народів СРСР.

Читати далі >Бушина Галина Василівна

 • Останні зміни:
23.10.1923

Місце народження: с. Васильківка Васильків. р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1951 закінчила Київ. ун-т. 1951–53 – асп-ру. У Київ. ун-ті працювала 1953–58: викл. каф. англійської мови.

Читати далі >Верба Лідія Георгіївна

 • Останні зміни:
05.08.1947

Місце народження: с. Зубівка, Миргород. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 закінчила Київ. ун-т, 1975 – асп-ру. У Київ. ун-ті з 1975 – викл., старш. викл., доцент., професор.

Читати далі >Вишеславський Леонід Миколайович

 • Останні зміни:
18.03.1914- 26.12.2002

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Поет, перекладач. 1938 закінчив Київ. ун-т і асп-ру. У Київ. ун-ті працював на посаді викл. 1949–51 та 1961–62, читав спецкурс по творчості В.Маяковського.

Читати далі >


Волик Алла Іванівна

 • Останні зміни:
01.01.1927

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчила Київ. ун-т, 1966 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1950–60 – викл.; 1960–62, 1963–64, 1966–71 – старш. викл., з 1971 – в. о. доцент., з 1976 – доцент. каф. англійської мови.

Читати далі >Володимиров Петро Володимирович

 • Останні зміни:
19.12.1854- 01.01.1902

Місце народження: м. Казань (нині Татарстан. Росія).
Науковий ступінь: доктор російської словесності.
Наукове звання: екстраординарний професор.
1877 закінчив іст.-філологічних  ф-т Імп. Казанського ун-ту. З 1888 працював у Київ. ун ті Св. Володимира.

Читати далі >Гозенпуд Абрам Акимович

 • Останні зміни:
23.06.1908- 02.06.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства, кандидат філологічних наук.
1930 закінчив літ. ф-т КІНО. 1930–47 викладав у театр., музичних та ін. вузах Києва та Свердловська. В Київ. ун-ті з 1947 читав на рос. відділенні філологічного  ф-ту спецкурс «Драматургія Пушкіна».

Читати далі >Грабар Елеонора Олександрівна

 • Останні зміни:
01.01.1914

Місце народження: м. Ужгород, Закарпат. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Протягом 1936–38 навчалась у Празькому ун-ті; 1936–38 – у Празькій пед. Академії; 1939–41 – у Будапешт. ун-ті; 1946–48 – у Вечірньому ун-ті марксизму-ленінізму. У Київ. ун-ті працювала з 1948 старш. викл.

Читати далі >Грунський Микола Кузьмич

 • Останні зміни:
10.10.1872- 13.08.1951

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: доктор слов’яно-руської філології, доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1896 закінчив іст.-філологічний  ф-т Харків. ун-ту. 1903–12 працював у Юр’ївському (Тартуському) ун-ті. У Київ. ун-ті 1915–51: доцент., професор., декан, зав. каф. російської філології (1943–51) філологічного  ф-ту.  У 1919–1920 рр. – ректор.

Читати далі >Деллен Олександр Людвігович

 • Останні зміни:
01.01.1814- 01.01.1882

Місце народження: Мітава, Курляндія (тепер Єлгава, Латвія) .
Науковий ступінь: кандидат філософії.
Наукове звання: професор.
1832–36 навчався у Дерптському ун-ті на іст.-філологічний  ф-ті, отримав ступінь кандидата філософії. В Київ. ун-ті: 1838 – магістр римської словесності, ад’юнкт каф. рим. словесності, 1839 – присуджено чин колезького асессора, 1840 – екстраордин. професор., 1850 – ордин. професор. по каф. рим. словесності.

Читати далі >Дем’яненко Марія Яківна

 • Останні зміни:
27.04.1920- 10.04.2004

Місце народження: с. Березна, Менського р-ну Чернігів. обл..
Наукове звання: доцент.
1936 вступила до 1-го Моск. держ. пед. ін-ту інозем. мов. В Київ. ун-ті з 1951.

Читати далі >


Дорошкевич (псевдонім – С.Дорош) Олександр Костянтинович

 • Останні зміни:
15.09.1889- 01.04.1946

Місце народження: м. Бронниці, тепер Раменського р-ну Моск. обл. (Росія).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1913 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1921–30 – професор., з 1944 – професор., зав. каф. української літератури філологічного  ф-ту (за сумісн.).

Читати далі >Євтуховська Ніна Миколаївна

 • Останні зміни:
17.05.1916- 11.01.2010

Місце народження: м. Теджен Ашхабад. обл..
1940 закінчила І держ. пед. ін-т Інозем. мов м. Ленінград. У Київ. ун-ті з 1944: старш. викл. англ. мови на філологічних  та дипломат. ф-тах; з 1971 – старш. викл. каф. англійської мови ром.-герм. філології.

Читати далі >Затонський Дмитро Володимирович

 • Останні зміни:
02.07.1922

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. НАН України, письменник. 1939 вступив до Київ. ун-ту на ф-т західноєвроп. мов і л-р. Перерване війною навчання (учасн. ВВВ) завершив 1950. У Київ. ун-ті: 1956–59 – викл. нім. мови, 1960–61 – декан філологічного  ф-ту.

Читати далі >Земляний Олег Іванович

 • Останні зміни:
22.07.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1965 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1965: 1965–67 – викл. англ. мови (погодинно); 1967–81 – викл., старш. викл. 10-місячних курсів інозем. мов при Київ. ун-ті. В сер. 90-х XX ст. був в. о. зав. каф. теорії та практики перекладу з германських мов.

Читати далі >Зеров Микола Костьович

 • Останні зміни:
14.04.1890- 03.11.1937

Місце народження: м. Зіньків, тепер Полтавська область.
Наукове звання: професор української літератури.
Один із найвизначніших літературознавців ХХ ст., поет, перекладач. Закінчив 1914 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. У Київ. ІНО з 01.10.1923 проф. та зав. каф. укр. л-ри, читав також курс теорії перекладу. З жовт. 1930 очолює каф. української літератури. 01.09.1934 звільнений з виклад., а 01.11.1934 – з наук. роботи в ун-ті.

Читати далі >Зозуля Іван Андрійович

 • Останні зміни:
17.09.1909- 25.05.1980

Місце народження: с. Петропавлівці Городищенського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Після закінчення шести класів сш працював 1925–28 робочим різних спец. Закінчив 1940 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1947 асист., з 1949 доцент. каф. марксизму-ленінізму філол. ф-ту, у 1948 заст. декана по керівництву відділенням журналістики, 1949–80 доцент. каф. історії КПРС цього відділення.

Читати далі >Ільїн Василь Семенович

 • Останні зміни:
14.01.1901- 13.07.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1935 закінчив Київ. ун-т, викладав сучас. укр. мову і стилістику.

Читати далі >Кирилюк Зінаїда Василівна

 • Останні зміни:
28.01.1926

Місце народження: с. Пологи, Пологівського р-ну, Запоріз. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1949 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, 1959 – асп-ру. У Київ. ун-ті працювала 1959–89: старш. викл., доцент., професор.

Читати далі >Коломієць Володимир Васильович

 • Останні зміни:
01.05.1939

Місце народження: с. Козаровичі Вишгор. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філологічний  ф-т КДНУ. 1989 захистив кандидат дис., з 1992 – доцент. Дослідник історії укр. л-ри ХІХ ст. та проблем істор. драматургії в укр. л-рі. Чл. Академії ВШ України.

Читати далі >Кононенко Петро Петрович

 • Останні зміни:
31.05.1931

Місце народження: с. Марківці, тепер Бобровицького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Критик, письменник. 1954 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті 1958–2000: викл., доцент., професор. (1989), зав. каф. історії українсьої літератури (1986–96), декан філологічного  ф-ту (1987–91); засн. і дир. Ін-ту українознавства КНУ (1991–2000).

Читати далі >Коптілов Віктор Вікторович

 • Останні зміни:
03.07.1930- 19.02.2009

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1954 закінчив Київ. ун-т, асп-ру. У Київ. ун-ті працював з 1956 – викл., старш. викл., доцент (1965–75), професор (1976–81) філологічного  ф-ту.

Читати далі >Костир Микола Трохимович

 • Останні зміни:
01.01.1818- 14.08.1853

Місце народження: с. Чернятин Махнівського пов. Київ. губ..
Науковий ступінь: доктор слов’яно-руської філології.
Закінчив іст.-філологічний  ф-т ун-ту Св. Володимира. Працював в ун-ті Св. Володимира 1839–51: в. п. ад’юнкта, ад’юнкт каф. російської словесності. Викладав історію давньоруської л-ри, теорію л-ри, заг. й порівняльно-іст. мовознавство, історію рос. мови.

Читати далі >Красов Василь Іванович

 • Останні зміни:
05.12.1810- 29.09.1854

Місце народження: м. Кадников Вологод. губ..
Науковий ступінь: кандидат словесних наук.
Поет, перекладач. Навчався у Вологод. дух. семінарії, яку залишив у 1829 р.; 1830–34 – в Моск. ун-ті. 1837–38 займав посаду ад’юнкта каф. російської словесності в ун-ті Св. Володимира.

Читати далі >Кулаковський Юліан Андрійович

 • Останні зміни:
13.06.1855- 21.02.1919

Місце народження: м. Поневежс, Литва .
Науковий ступінь: доктор римської словесності.
Наукове звання: професор, чл.-кор. Петербурзької АН.
1865 вступив до Віленської гімназії, 1871 переведений на навчання в ліцей Цесаревича Миколая, який закінчив 1873 із золотою медаллю. 1873 вступив до університет. відділення ліцею на іст.-філол. ф-т. Користуючись правом, наданим студ. ліцею, закінчив курс у Москов. ун-ті в 3-річний термін зі ступенем кандидата по класичному відділенню іст.-філол. ф-ту. Студ. робота «Мифы об Оресте по памятникам античного искусства» отримала срібну медаль. 1876 призначений на посаду викл. лат. мови в ліцеї. У 1878–80 у закордин. відрядженні з наук. метою. В ун-ті св. Володимира з 1881 приват-доц. (26.11.1881), доц. (09.04.1883) по каф. рим. словесності, екстраордин. проф. по каф. рим. філології (1884), ордин. проф. (1888), позаштат. проф. (1906). Секретар іст-філол. ф-та ун-ту (1890). Читав обов’язкові курси по каф. рим. словесності, лат. мову, історію Візантії, рим. держ. старожитності, «Тацит». 1890, 1894 проводив археол. розкопки в Керчі, 1900 в Ольвії. Проводив зі студ. семінар. заняття з теорії перекладу лат. мови (Цицерон, Проперцій). Дис. «Надел ветеранов землей и военного поселения в Римской империи. Эпиграфического исследования» (1881). Магістер. дис. «Коллегии в древнем Риме» (1883), докт. дис. «К вопросу о начале Рима» (1888).

Читати далі >Куліш Лариса Юліанівна

 • Останні зміни:
17.04.1931- 16.11.2001

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила ром.-герм. відділення філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1963: викл., старш. викл., доцент., 1976–82 – зав. каф. англійської мови ф-ту ром.-герм. філології.

Читати далі >Курдіш Олександр Кузьмович

 • Останні зміни:
17.01.1949

Місце народження: м. Радвілішкіс, Литва.
Наукове звання: доцент.
1972 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працював з 1972 – викл., з 1993 – старш. викл., з 2008 – доцент.

Читати далі >Лазня Віктор Атанасович

 • Останні зміни:
19.04.1918- 02.01.1986

Місце народження: с. Янків-Ріг Охтирського р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1937–41 навчався на ф-ті зх. мов і л-ри Київ. ун-ту, 1941–42 навчався на філологічному  ф-ті Об’єднаного укр. держ. ун-ту у м. Кзил-Орда (Казахстан). У Київ. ун-ті працював 1952–86: 1962–76 – викл. нім. мови ф-ту інозем. мов, пізніше – ф-ту ром.-герм. філології; з 1976 – старш. викл., доцент. каф. інозем. мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Линниченко Андрій Іванович

 • Останні зміни:
21.11.1822- 01.01.1888

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: магістр російської словесності.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1843 І-е відділення філос. ф-ту ун-ту св. Володимира зі ступенем кандидата. З 1843 – помічник бібліотекаря ун-ту св. Володимира. 1846–53 старш. учитель історії 1-ї Київ. гімназії, 1851–53, 1855–63 викл. рос. словесності у Київ. ін-ті шляхетних дівчат та зразковому жін. Пансіоні, 1853–55 проф. рос. словесності Ніжин. ліцею кн. Безбородька. У Київ. ун-ті: 1855–77 ад’юнкт по каф. рос. словесності; читав курси з теорії поезії, теорії прози, а також курс рос. мови у філол. та іст. аспектах. З 1863 доц. каф. всесвіт. л-ри.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 72
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи