ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білодід Іван Костянтинович

29.08.1906- 21.09.1981

Місце народження: с. Успенське, тепер Успенка Онуфріївського р-ну Кіровогр. обл..
Наукове звання: професор.

Академік АН СРСР, заслужений діяч науки УРСР. 1932 закінчив літ.-лінгв. ф-т Харків. ун-ту. Викладав мовознавчі дисципліни у ВНЗ України, з 1946 працював в Ін-ті мовознавства ім. О.О.Потебні АН УРСР й одночасно – у Київ. ун-ті (з 1956 – професор.). 1957–62 – міністр освіти УРСР. 1962–78 віце-президент АН України, 1961–81 – дир. Ін-ту мовознавства. 1964–81 – голова Укр. ком-ту славістів. Автор праць з заг. мовознавства, історії і теорії укр. і рос. мов, методології та історії мовознавства. Співавтор і гол. ред. «Курсу історії української літературної мови» (т. 1–2, 1958 – 1961), «Сучасної української літературної мови» (т. 1–5, 1969 – 1973), відп. ред. «Словника української мови» (т. 1–11, 1970 – 1980; Держ. премія СРСР, 1983). Видав з відповідними наук. коментарями «Граматику слов’янську…» І. Ужевича (1970, разом з Є. Кудрицьким). Досліджував мову творів класиків укр. л-ри («Мова творів Олександра Довденка», 1959; «Поетична мова Максима Рильського» 1965). Автор низки праць з проблем педагогіки. Лауреат Держ. премії України ім. Т.Г. Шевченка (1971) – за участь у роботі над «Русско-украинским словарем» (т. 1–3, 1968). Акад. АН УРСР (з 1957), акад. АН СРСР (з 1972), заслуж. діяч науки УРСР (з 1966). Осн. праці: Питання розвитку мови української радянської художньої прози. К., 1955; Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови. К., 1964; Києво-Могилянська академія і розвиток східнослов’янських літературних мов. К., 1979; Вибрані твори. Т. 1–3. К., 1986. Л-ра: Цілуйко К.К. Іван Костянтинович Білодід // Українська мова в школі. 1956. №5; Багмут Й.А. Визначний учений і громад. діяч // Рад. літературознавство. 1966. №9; Королевич Н.Ф., Мостицька Л.П. Бібліографія праць акад. АН УРСР І.К. Білодіда // Лексикологія та лексикографія. В 2 т. К., 1966; Іван Костьович Білодід. К., 1976.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >



Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи