ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Євтуховська Ніна Миколаївна

17.05.1916- 11.01.2010

Місце народження: м. Теджен Ашхабад. обл..

1940 закінчила І держ. пед. ін-т Інозем. мов м. Ленінград. У Київ. ун-ті з 1944: старш. викл. англ. мови на філологічних та дипломат. ф-тах; з 1971 – старш. викл. каф. англійської мови ром.-герм. філології. 1946 у складі делегації УРСР на чолі з Мануїльським Д. виїжджала на І сесію Ген. асамблеї ООН у Лондон як перекладач. Брала активну участь у громад. роботі каф., консультувала з фонетики при каб. фонетики Київ. ун-ту; чл. метод. ради Київ. ун-ту та метод. ради ф-ту. Склала та прочитала курс лекцій по телебаченню (85 лекцій) в 1961–64. За дорученням каф. виконувала переклади, працювала перекладачем на Міжн. конгресі з демографії (синхронний перекладач), в.о. аудитора та диктора лаб. усної мови. Нагороджена медалями. Осн. праці: Підруч. для заочників І курсу (у співавт.); Вступний курс для підруч. англ. мови для І курсу загально-наук. ф-ту (автори Н. В. Качевська, А. С. Калік); Методичні вказівки для студентів 2 курсу заочного відділу (у співавт.). Єрема Анатолій Васильович (4.12.1959, Чернівці), кандидат філологічних наук. У 1981 закінчив відділення слов’янської філології філологічного ф-ту Київ. ун-ту. 1989 закінчив асп-ру при ІМФЕ. 1984–90 – мол. наук. співроб. ІМФЕ. В Київ. ун-ті 1990–96 – викл., асист. каф. славістики філологічного ф-ту, 1991–93 – заст. декана філологічного ф-ту. 1993–95 – старш. викл. укр. мови Яґеллонського ун-ту (м. Краків, Польща). 1995–96 – редактор та ведучий програм «Телесвіт» та «Світ за вчора» (телекомпанії ЮТАР та УТ-1). 1996 – стипендіат держ. стипендії Фулбрайт, професор. укр. мови на відділенні слов’янських мов у держ. ун-ті штату Пенсильванія (м. Стейт Коледж, США). З 1997 – ведучий, з 2006 – Ген. продюсер та гол. режисер телеканалу «1+1 International». Кандидат дис. «Болгарские народные загадки: историко-функциональные особенности и поэтика» (1990). Має низку друк. статей в укр. та інозем. виданнях. Єрьоміна Олена Юріївна (01.07.1963, м. Маріуполь), асист. 1985 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, 1996 – асп-ру. Працювала вчителем франц. мови у сш. № 5 м. Маріуполя. У Київ. ун-ті з 1988: асист. каф. зального мовознавства та класичної філології. Викладає нормат. курс лат. мови, лат. текстологію, мед. й біол. латину. Осн. напрями наук. діяльності: лат. словотвір, історія і культура Давнього Риму, етимологія, лексикологія лат. та ром. мов. Автор 12 наук. та наук.-метод. праць. Осн. праці: Антична література. Словник-довідник. К.: Либідь, 1993 (у співавт.); Методичні вказівки до практичних занять з латинської мови для студентів юридичного факультету. К., 1989; Композиція в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 21., Ч. 3. К., 2007; Модульні контрольні роботи для студентів спеціальності «західна філологія», «переклад» // Тестові завдання для модульного контролю. К., 2007.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи