ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гозенпуд Абрам Акимович

23.06.1908- 02.06.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства, кандидат філологічних наук.

1930 закінчив літ. ф-т КІНО. 1930–47 викладав у театр., музичних та ін. вузах Києва та Свердловська. В Київ. ун-ті з 1947 читав на рос. відділенні філологічного ф-ту спецкурс «Драматургія Пушкіна». З 1937 працював у секторі європ. л-р (пізніше – відділ світ. л-ри) Ін-ту л-ри в м. Києві. 1949 звинувачений в бурж. космополітизмі і естетствуючому формалізмі. 1948–49 працював зав. літ. частиною моск. Малого театру, водночас очолював каб. музичних театрів ВТО. З 1953 працював старш. наук. співроб., а з 1979 – професор.-консультантом сектора музики Ленінгр. держ. ін-ту театру, музики і кінематографії. Працював у Вищій профспілковій школі Ленінгр. (тепер – СПб. Гуманіт. ун-т профспілок). 1978 уведений до складу Пушкінської комісії АН СРСР. Автор понад 450 наук. праць з історії світ. драматургії, театру, музики. Осібне місце в наук. доробку займають праці, присвячені вивченню музичного світу У.Шекспіра, Ф.Шиллера, М.Лермонтова, І.Тургенєва, Ф.Достоєвського, М.Булгакова. Перекладач на укр. та рос. мови (У.Шекспір, Ф.Шиллер, А.Міцкевич, Л.Хольберг, Г.Гауптман, Леся Українка та ін.; консультував Анну Ахматову, коли та перекладала І.Франка). Автор лібрето опери «Приборкання норовливої». Музичний та театральний критик. Лауреат міжн. премії «Балтика» «За лицарське служіння мистецтву»; лауреат рос. оперної премії «Casta Diva» («Кавалер опери» – 1999). Осн. праці: Поетичний театр (Драматургія Лесі Українки). К., 1947; Н.В.Лысенко и русская музыкальная культура. М., 1954; Рихард Вагнер и русская культура. Л., 1990; Дом Энгельгардта: Из истории концертной жизни Петербурга первой половины XIX века. СПб., 1992; И.С.Тургенев: Исследования: Уникальные документы из тургеневского архива Парижской национальной библиотеки. СПб., 1994. Л-ра: Данскер О., Исмагулова Т. A.А. Гозенпуд. Библиографический указатель. Л., 1979.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи