ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хрущов Іван Петрович

08.08.1841- 25.06.1904

Місце народження: родовий маєток у Костром. губ..
Науковий ступінь: магістр російської словесності.
Наукове звання: доцент.

Закінчив Курську гімназію. У Моск. ун-ті слухав лекції Буслаєва, Тихонравова, М.Леонтьєва, В.Солов’йова, вільний слухач С.-Петерб. ун-ту, де у 1862 отримав ступінь кандидата. Слухач професор. І.І.Срезнєвського. У січ. 1868 відряджений Мін-вом нар. освіти до Німеччини та Швейцарії для вивчення методів викладання історії вітчизн. л-ри і дослідження пам’яток середньовічної нім. л-ри. У Штутгарті викладав курс історії рос. л-ри у присутності королеви Віртембергської Ольги Миколаївни. В Ун-ті св. Володимира: з 1870 – штатний доцент. із забезпеченням екстраордин. професор., з 1877 до сер. 1878 очолював каф. російської словесності. Магістерська дис. «Исследование о жизни и сочинениях Иосифа Санина» (1868). Викладав курси з історії мови та давньої л-ри. Сприяв засн. іст. тов-ва Нестора-літописця, був його І секретарем. Зав. відділом рукописів на археол. виставці у Києві. 1871 призначений чл. ради і інспектором класів Київ. ін-ту благородних дівиць. З 1879 чл. Вчен. комітету Мін-ва нар. освіти. 1896–99 – опікун Харків. навч. округи. Дійсн. чл. Імп. Археол. тов-ва, співроб. Геогр. тов-ва, голова Видав. тов-ва при комісії з нар. читань. Зробив значний внесок у вивчення історії давньоруської л-ри, досліджував пам’ятки писемності давньоруської мови, викладав заг. та спец. курс літ. іст. літописів та іст. оповідей. Осн. праці: Исследование о жизни и сочинениях Иосифа Санина, преп. Игумена Волоцкого. СПб., 1868 (дисертація на здобуття ступеня магістра; твір удостоєний половини Уваровської премії Імпер. Академії наук); О жителях берегов р. Ояти // Зап. Географ. общества по отд. этнографии. Т. ІІ; Историческое изучение отечественной литературы в Германии от Гетиида до «Исторической грамматики» Якова Грима // Журн. Мин. Нар. Просв. 1869; История отечественной литературы как предмет университетского преподавания // Унив. Изв. 1872; Беседы по русской литературе // Семейные вечера. Приложение. 1871–1872.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи