ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кононенко Петро Петрович

31.05.1931

Місце народження: с. Марківці, тепер Бобровицького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Критик, письменник. 1954 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті 1958–2000: викл., доцент., професор. (1989), зав. каф. історії українсьої літератури (1986–96), декан філологічного ф-ту (1987–91); засн. і дир. Ін-ту українознавства КНУ (1991–2000). З 2000 – дир. НДІ Українознавства МОН України). Кандидат дис. «Проблема героя в художній літературі (епосу, Греції, Риму, Середньовіччя і Відродження)» (1966), докт. дис. «Проблема гуманізму в українській літературі» (1971), яку ВАК СРСР не затвердив через відступ автора від принципів маркс.-ленін. методології. З тих самих причин офіц. літературознавством був підданий гострій критиці за низку статей 1960–70 («Юрій Яновський і питання романтизму», «Епоха Відродження і сучасність» та ін.), а вихід кн. «Суспільство і література» (1972) заборонила цензура. 1987 – новий захист докт. дис. «Історичний рух літератури і проблеми її народності (на матеріалі української літератури)». Викладав нормат. курс і спецкурси, вів спецсемінари з історії укр. л-ри ХХ ст. Досліджує питання історії та теорії укр. л-ри, українознавства. Автор більше 40 книжкових вид., понад 700 наук. і наук.-метод. праць. Видав феєричну трагедію «Марія на Голгофі» (1996), «Вибрані твори» у 3 кн. (1999), «Голоси в пустелі. Вірші, поеми, драматичні твори» (2006). Під наук. кер. підготовлено більше 10 докторів і понад 30 кандидат наук для України, Болгарії, Вірменії, Грузії, Польщі, Росії. Голова спец. вчен. ради по захисту докт. дис. зі спец. «українознавство» (філос. та іст. науки) при НДІУ. Акад. АН ВШ України, Укр. академії політ. наук, УАН, Міжн. слов’янської АН, Укр. вільної АН (США). Президент Міжн. асоціації «Україна і світове українство»; голова Укр. Всесвітньої Коорд. Ради; голова Міжн. ради з питань освіти, науки, культури, державотворення; голова Вчен. ради Укр. гуманіт. ун-ту (Москва, Росія); почесний чл. Шкільної Ради Укр. Конгресового Комітету Америки (США); чл. президії Нац. Ради Миру; чл. НСПУ (1971). Гол. ред. журн. «Українознавство» і «Збірника наукових праць НДІУ». Лауреат респ. премії в галузі літ.-худ. критики ім. О. Білецького (1984); Міжн. премії ім. Й.Г. Гердера (1994); премій ім. Ярослава Мудрого (2004); ім. Володимира Великого (2005); ім. І. Огієнка (Іларіона) (2005); ім. Олени Пчілки (2008). Засл. працівник освіти України. Почесний доктор Тбіліс. ун-ту. Нагороджений орденами: Знак Пошани, Почесна Відзнака Президента, князя Ярослава Мудрого V ст.; почесн. знаком «Відмінник освіти», медалями. Осн. праці: Село в українській літературі. К., 1984; Українська література. Проблеми розвитку. К., 1994; Українознавство. К., 1996; Феномен української мови. К., 1999 (у співавт.); Українці у світовій цивілізації і культурі. К., 2008 (у співавт.). Л-ра: Буряк Б. Невсипущий полудень критика // Дніпро. 1981. №5; Мельник В. Петрові Кононенку – 50 // Літературна Україна. 1981. 2 черв.; Марко В. Тривожна радість пошуків // Дніпро. 1982. №9; Петро Кононенко // Письменники Радянської України. 1917–1987. Біобібліографічний довідник. К., 1988; Скирда Л.М. Кононенко Петро Петрович // Українська літературна енциклопедія. К., 1990. Т.2; Фащенко В. Петрові Кононенку – 60 // Літературна Україна. 1991. №23; Носова А. Він рятує те, що не загинуло // Демократична Україна. 1994. 15 лют.; Конєва Я. Академік Петро Кононенко // Українознавство. 2001. №1.

Автор: Г.Бандура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи