ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Маслов Сергій Іванович

28.11.1880- 11.01.1957

Місце народження: м. Ічня Чернігів. губ., тепер Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1907 закінчив іст.-філологічний ф-т ун-ту св. Володимира, залишений для підготовки до професор. звання при каф. історії рос. мови та л-ри (1911–14). Учень В.М. Перетца, брав активну участь в роботі семінару В.М.Перетца. У Київ. ун-ті 1907–50: приват-доцент. (1914); 1922 затверджений дійсн. чл. новоствореної Наук.-досл. каф. мовознавства КІНО, з 1927 на посаді професор. ІІ категорії на каф. історії рос. л-ри КІНО, 1933 професор. рос. л-ри та слов’янської палеографії, професор. літературознавства (17.12.1935). У різний час викладав курси лекцій: «История литературы в Юго-Западной Руси в XVI-XVIII ст.», «Южно-русская проповедь XVI–XVII ст.», «Лекции по истории руского языка», «Литература Северо-Восточной Руси. ХV–XVII ст.», «Славяно-русская палеография», «Очерки русской диалектологии», «Старославянский язык», «История книги», «Рукописна книга в Західній Європі та Візантії за доби феодалізму», «Друкована книга в Західній Європі за доби первісного нагромадження капіталу та промислового перевороту» та ін. 21.02.1948 присуджено ступінь доктора філологічних наук без захисту дис. Учасник студ. руху 1899–1901. 1913–22 асист., приват-доцент., доцент. Київ. ВЖК. Дійсн. чл. УНТ в Києві (1908), один із фундаторів і голова філологічних секції; дійсн. чл. (пізніше секретар) Іст. тов-ва Нестора-літописця, чл. Іст.-літ. тов-ва при Київ. ун-ті, Рос. військово-іст. тов-ва, Київ. тов-ва дослідників мистецтв, Комітету охорони пам’яток старовини та мистецтва в районі бойових дій (1917). Протягом 1918–24 працював у Київ. археол. ін-ті. Засновник та зав. Музеєм війни та революції при Київ. ун-ті (1919–24). Зав. відділом стародруків Б-ки АН УРСР (1925–37); старш. наук. співроб., зав. відділом історії книги Укр. наук. ін-ту книгознавства (1925–35), голова Іст.-літ. тов-ва при І Відділі ВУАН. З 1930 дійсн. чл. Археограф. комісії ВУАН, з 1931 співроб. Київ. філії Центр. арх. управління. Зав. відділом давньої укр. л-ри Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР (1939–50). Чл.-кор. АН УРСР (29.02.1939). Дослідник укр. стародруків, історії укр. та рос. л-р XVI-XVIII ст., історіографії л-ри. Під час евакуації 1941–43 досліджував історію Уфи та Башкортостану. Чл.-кор. АН УРСР (1939). Нагороджений медаллю «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.». Похований на Лук’янівському кладовищі (м. Київ). Автор понад 80 наук. праць, у т. ч. статей до БСЭ, бл. 20 рукоп. праць зберігаються в архіві. Осн. праці: «Слова постнические» Исаака Сирина по рукописям, принадлежащим библиотеке университета Св. Владимира // УИ. 1910. №11, 1912, №3; Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографии. К., 1918. Вып.1; Друкарство на Україні в XVI–XVIII ст. // Бібліологічні Вісті. К., 1924. №1–3; Українська друкована книга XVI–XVIII вв. К., 1925; Етюди з історії українських стародруків. К., 1925–28. Ч.1–12; Слов’яни в їх боротьбі з німецьким фашизмом і його попередниками. Уфа, 1942 (у співавт.); Ломоносов в історії російської мови та літератури // Вісті Академії Наук УРСР. 1940. №4–5; Початковий період в історії українського книгодрукування (1574–1800 рр.) // Вісник Академії Наук УРСР. 1949. №7. Л-ра: Перетц В. Нарис наукової діяльності професор. С.І.Маслова / Сергій Маслов, 1902–1927. К., 1927; Крекотень В.І. Лицар філологічної науки) // Радянське літературознавство. 1980, № 11; Ковальчук Г.І., Королевич Н.Ф. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880–1957): Біобібліограф. нарис. К., 1995; Конта Р.М., Тіщенко І.І. Маслов Сергій Іванович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. К., 2004. Арх.: ІР НБУВ. Ф.ХХХІІІ, ІІІ; Архів КНУТШ. 1950. Спр.27-пвс.

Автор: О.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи