ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Маслов Василь Іванович

21.12.1884- 22.03.1959

Місце народження: м. Ічня Чернігів. губ., тепер Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1909 закінчив іст.-філологічний ф-т Київ. ун-ту. Брав участь у роботі семінарію професор. В.П.Перетца. 1910–14 залишений при Київ. ун-ті для підготовки до професор. звання при каф. рос. мови та словесності. Приват-доцент. Київ. ВЖК (1917), викладав рос. мову і л-ру в 1-й і 4-й Київ. гімназіях. 1920–30 працює на Вищих пед. курсах м. Прилук, дир. Прилуцького окружного краєзнавчого музею, проводив археол. розкопки, досліджував архіт. пам’ятки Прилуччини, організував випуск наук. щорічника «Бюлетень Прилуцького окружного музею». У 1930–35 асист., наук. співроб. фольклорно-етнограф. комісії АН УСРР, 1935–37 наук. співроб. ІІМК, 1937–47 в. о. професор. по каф. рос. л-ри в Київ. пед. ін-ті. 1946–48 наук. співроб. ін-ту укр. л-ри АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1915–21 приват-доцент. по каф. рос. мови та словесності; старш. викл. (1937–41), в. о. професор. (1944–49), доцент. (1946) по каф. рос. л-ри. Керував студ. «Гуртком рос. літ. ХІХ ст.» (1946–55), читав загал. курс історії рос. л-ри І пол. ХІХ ст. на рос. відділенні філологічного ф-ту та курс рос. л-ри XVIII ст. на відділенні психології і логіки. Під час окупації м. Києва працював викл. Пед. ін-ту та ун-ту, після їх ліквідації був референтом шкільного відділу. 19.10.1943 виїхав до Білої Церкви, 08.01.1944 повернувся до Києва, де подовжив наук.-пед. діяльність в ун-ті та пед. ін-ті. Кандидат ступінь (1944) присуджений за публічний захист монографії «Литературная деятельность К.Ф.Рылеева», яка була опублікована 1912; диплом кандидат виданий 1949. Сфера наук. інтересів – дослідження питань історії рос. л-ри кін. XVIII – поч. ХІХ ст., життя і творчість К.Ф.Рилєєва, гоголіана, cтосунки О.С.Пушкіна з декабристами; укр. тематика в рос л-рі першої третини ХІХ ст.; кілька робіт присвячені етнографії та археології України. Почесн. чл. Іст. тов-ва Нестора-літописця, Іст-літ. тов-ва при Київ. ун-ті, Неофілолог. тов-ва, тов-ва по поширенню політ. і наук. знань. Автор 40 наук. праць. Осн. праці: Литературная деятельность К.Ф.Рылеева // УИ. 1911. №1, 2, 6, 9, 11; 1912. №1–4; Поэт-декабрист К.Ф.Рылеев // Из эпохи борьбы с царизмом. 1926. №5; М.А. Маркевич. Прилуки, 1929; Українська етнографія першої половини ХІХ ст. / Наук. записки ІІМК. Кн. 2. К., 1934; Рільницьке знаряддя і техніка за пам’ятками Райковецького городища феодальної доби / Наук. записки ІІМК. Кн.1. К., 1937. Л-ра: Українська літературна енциклопедія. К., 1995. Т.3; Попов П.М. Василь Іванович Маслов // Вісник КДУ. Серія філології та журналістики. 1959. №2; Воронкова Т.І. Архів Василя Івановича Маслова // Рукописна та книжкова спадщина України. К., 1993. Вип.1; Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Маслов Василь Іванович / Історичний факультет КНУТШ: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). К., 2004; Латиш Ю.В. Василь Маслов: життя та наукова праця (до 125-річчя відомого українського декабристознавця) // Соціальна історія. 2008. Вип.IV. Арх.: Архів КНУТШ. 1959. Спр.25-пвс; ІР НБУВ. Ф.243; ДАК. Ф.16. оп. 465. спр. 4799.

Автор: О.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи