ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Міщенко Федір Герасимович

18.02.1848- 28.10.1906

Місце народження: м. Прилуки Полтав. губ..
Науковий ступінь: доктор грецької словесності.
Наукове звання: професор.

1870 закінчив іст.-філологічний ф-т Київ. ун-ту Св. Володимира. В Київ. ун-ті: 1872–84 – доцент. каф. грецької словесності, 1881 – доктор грец. словесності, 1889 – професор. каф. класич. філології. Казан. ун-ту. З 1895 – чл.-кор. РАН. Чл. київ. Старої Громади. За критику існуючої системи звільнений з ун-ту. Історик античності, філолог-класик, перекладач. Досліджував історію Стародавн. Греції та Пн. Причорномор’я (Боспорське царство) античної доби. Першим здійснив наук. переклад рос. мовою творів античних авторів («История» в 9 кн. Т. 1–2. М., 1885–86), Полібія («Всеобщая история» т. 1–3. М., 1890–99), Фукідіда («История» т. 1–2. М., 1887–88). Всі переклади мають детальні коментарі та вступні статті. Окремою кн. вийшла джерелознавча студія «Не в меру строгий суд над Геродотом» (М., 1886). Осн. наук. публікації: Фиванская трилогия Софокла. К., 1872; Историко-литературное значение комедии Аристофана «Облака». К., 1872; Божественный Прометей в трагедии Эсхила. К., 1877; Эллинская цивилизация. К., 1879; Легенды о царских скифах у Геродота. СПб., 1886. Л-ра: Шкляев Н.П. Казанский период научной деятельности професор. Ф.Г.Мищенко // Уч. зап. Казанского гос. ун-та. 1956. Т. 116. Кн. 5; Шофман А.С. Федор Герасимович Мищенко. Казань, 1974; Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Университета Св. Владимира (1834–84). К., 1884; З іменем Святого Володимира. У 2 кн. Кн. 2. / Упор. В.Короткий, В.Ульяновський. К., 1994.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи