ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Перетц Володимир Миколайович

31.01.1870- 24.09.1935

Місце народження: м. Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: доктор російської словесності.

Закінчив у 1893 іст.-філологічний ф-т Петерб. ун-ту. З 1903 екстраордин., 1906–14 штатний професор. каф. російської словесності Ун-ту св. Володимира. 1907 організує «Семінарій руської філології», з якого вийшли відомі вчені В.Адріанова-Перетц, Л.Білецький, М.Гудзій, О.Дорошкевич, М.Зеров, С.Маслов, В.Маслов, О.Назаревський, І.Огієнко, Д.Ревуцький, С.Савченко та ін. Наук. інтереси зосереджуються на давній повісті та поезії, нар. театрі, а також на методології історії л-ри. У працях 1904 і 1914 рр. виступив як один із засн. т. зв. «рос. формалізму», а в галузі фахової іст.-літ. методики дослідження – як зачинатель «філологічних методу». Енергійний організатор укр. нац. науки, опублікував у 1906 р. проект відкриття в ун-тах «укр. каф.», 1908 очолив філологічних секцію «Укр. наук. тов-ва». Отримав численні академ. нагороди. Акад. РАН з 1914, позаштат. дійсний чл. УАН – з 1919, штатний акад. ВУАН – з 1923, історик рос. і укр. л-р, фольклорист, автор праць з літературознавчої методології, текстолог, археограф, театрознавець. Під його кер. діяло засноване ним у 1921–23 Ленінгр. Тов-во дослідників укр. історії, письменства та мови. Обстоював тезу про укр. характер л-ри Київ. Русі. Внаслідок цього був звинувачений у створенні укр.-рос. антирад. орг. Засн. філолог. методу вивчення л-ри, де акцент робиться на формі, будові, глибинній інтерпретації літ. текстів. Зробив великий внесок у вивчення давньої укр. л-ри, присвятивши цьому ряд праць. Осн. праці: Историко-литературные исследования и материалы. Т. 1–3. Б.м., 1900–1902; Памятники русской драмы эпохи Петра Великого. СПб., 1903; К истории польского и русского народного театра, XVIII–XIX. СПб., 1912; Из лекций по истории древнерусской литературы. Ч. 1. К., 1912 (литогр.); Декабрист Григорий Абрамович Перетц. Л., 1926. Л-ра: Адрианова-Перетц В.П. Владимир Николаевич Перетц (1870–1935) // Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII веков. М.; Л., 1962.; Гудзій М. К. Пам’яті академіка В. М. Перетца (1870–1935) // Рад. літературознавство. 1965. № 12; Назаревский А. А. Памяти учителя (к 30-летию со дня смерти акад. В. Н. Перетца) // Вісник Київськ. ун-ту. № 8. Сер. філології та журналістики. К., 1966; Академические школы в русском литературоведении. М., 1975; П.А.Николаев, А.С.Курилов, А.Л.Гришунин. История русского литературоведения. М., 1980; О.Сліпушко. Академік Володимир Перетц: штрихи до історії життя і наукової спадщини // Українська мова та література. 2001. Ч.40; О.Сліпушко. Володимир Перетц // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 тт. Том У. Кн. 2 (к. ХІХ – поч. ХХ ст.). К., 2001.

Автор: О.Сліпушко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи