ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Страшкевич Кондратій Федорович

01.01.1815- 07.10.1868

Місце народження: Волин. губ..
Науковий ступінь: магістр класичної словесності.
Наукове звання: доцент.

З 1835 навчався в Київ. Імп. Ун-ті св. Володимира, закінчив його з золотою медаллю. Захистив дис., написану лат. мовою. З 1838 студентом працює у 2-ій Київ. гімназії, 1839 – старш. вчитель лат. мови Вінниц. гімназії. В Київ. ун-ті з 1839: ад’юнкт по каф. грецької та римської словесності (1864 цю посаду було змінено з ад’юнкта на штатного доц). 1845 – магістр класичної словесності; 1846–47 – викладав чес. мову. Осн. праці: Чешская грамматика по руководству Конечного, с краткою хрестоматией и словарем. К., 1847. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета св. Владимира (1834 – 1884), под ред. В.С. Иконникова. К., 1884. C. 625– 632; М.Ю.Досталь. До історії становлення і розвитку славістики в Київському університеті Святого Володимира // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки, знахідки. К., 1993. Вип.4. С. 3–11; Паламарчук О.Л. Слов’янська філологія в Київському університеті // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю університету. Гуманітарні науки. Ч. 1. К., 1999. С. 51–53.

Автор: О.Л.Паламарчук, О.Р.Чмир

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи