ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тимченко Євген Костянтинович

27.10.1866- 22.05.1948

Місце народження: м. Полтава.
Наукове звання: професор.

Акад. УАН, чл.-кор. АН СРСР. Навчався 1889–90 у Петерб. ун-ті (вільний слухач). Закінчив 1910 р. Київ. Імп. Ун-т Св. Володимира. 1891–93 працював у держ. установах Києва і Чернігова (службовець київ. удільної контори, чернігів. земської управи), у ред. журн. «Киевская старина» (опрацьовував матеріали для укр.-рос. словника), бібліотеці Київ. ун-ту, з 1910 викладав у навч. закладах Варшави (приват-доцент., доцент. Варшав. ун-ту, з 1915 – професор. Варшав. ун-ту). В Київ. ун-ті – 1918–32. Магіст. дис. «Функции генитива в южнорусской языковой области» (Варшава, 1913). Один з організаторів УАН (1918), акад. УАН (1919), кер. Пост. комісії з підготовки іст. словника укр. мови. Чл.-кор. АН СРСР (1929). Зазнав переслідувань. З 1944 – старш. наук. співроб. Ін-ту мовознавства АН УРСР. Брав активну участь у підготовці «Словаря української мови» за ред. Б.Грінченка (1907–09). Чл. Київ. Старої Громади – 1918–32. Займався питаннями граматики укр. мови, діалектології. Був найтиповішим представником архаїзаторсько-етногр. школи, що орієнтувалася на самобутність розвитку мови в дусі відповідно пересіяних діалектних записів, а в історії мови – молодограматиком. Перекладав укр. мовою карело-фін. та естон. епоси. Залишив значну рукописну спадщину. Дійсн. чл. НТШ. 1932 р. зазнав уряд. переслідувань. 1937 р. – засланий. Осн. праці: Історичний словник українського язика (вип.1.1930; вип.2. 1932; перевид. Мюнхені, 1985 (співавт. і ред.); Українська граматика. К., 1907, 2-е доп. вид. К., 1930; Льокатив в українській мові. К., 1924; Номінатив і датив в українській мові. К., 1925; Вокатив і інструменталь в українській мові. К., 1926; Акузатив в українській мові. К., 1928. Л-ра: Життєпис професор. Є.К.Тимченка // Зап. Іст.-філологічних відділу УАН. К., 1919. Кн. 1; Кримський А. Оцінка наукових праць Є.К.Тимченка. Там само; Булаховський Л.А. Євген Костянтинович Тимченко // Мовознавство. 1948. Т. 6; Булахов М.Г. Тимченко Евгений Константинович // Булахов М.Г. Восточнославян. языковеды. Библиогр. словарь, Т.3. Минск, 1978; Жовтобрюх М.А. Є.К.Тимченко як дослідник української мови // УМЛШ. 1966. № 16.

Автор: Л.В.Іваницька

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи