ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Володимиров Петро Володимирович

19.12.1854- 01.01.1902

Місце народження: м. Казань (нині Татарстан. Росія).
Науковий ступінь: доктор російської словесності.
Наукове звання: екстраординарний професор.

1877 закінчив іст.-філологічних ф-т Імп. Казанського ун-ту. Отримав золоту медаль за кандидат дис. «Критический разбор трудов за последние 15 лет по русскому народному эпосу» (1877). Залишений в ун-ті для підготовки до посади професор. Від досліджень історії рос. мови перейшов до вивчення давньоруської л-ри і нар. поезії. Вивчав у моск. та петерб. книгосховищах давньоруські книги і стародруки, видав кілька присвячених їм праць описового характеру. 1884 захистив магіст. дис. «Великое зерцало (из истории русской переводной литературы XVII в.)» (Казань, 1885). 1888 отримав ступінь доктора рос. словесності за дис. «Доктор Франциск Скорина, его переводы, печатные издания и язык» (СПб., 1888). З 1888 працював у Київ. ун ті Св. Володимира. Найбільш значні праці цього періоду його діяльності: «Обзор южнорусских и западнорусских памятников письменности от XI до XVII ст.» (К., 1890) і «Введение в историю русской словесности» (К., 1896). Остання праця містить огляд іст. розвитку нар. поезії, її зв’язку з давньоруською л-рою, відображення дохристиянського періоду життя сх. слов’ян в переказах, мові та нар. поезії. Монографія «Древнерусская литература Киевского периода XI–XIII веков» (К., 1901) містить переважно фактичний матеріал, а також окремий розділ, присвячений «Слову о полку Ігоревім». Регулярно виступав як лектор, його доповіді згодом друкувались окремими вид. Осн. праці: Из ученических лет Гоголя. К., 1890; Очерки развития творчества Гоголя. К., 1891; Начало славянского и русского книгопечатания в XV–XVII вв. К., 1894; Исторические и народно-бытовые сюжеты в поэзии Лермонтова. К., 1892; Критико-библиографические заметки об издании и исследованиях по русской словесности за 1892 г. К., 1893; Крылов и его басни. К., 1895; А.С.Пушкин и его предшественники в русской литературе. К., 1899; Научное изучение апокрифов, отреченых книг в русской литературе во второй пол. XIX в. К., 1900.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи