ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інші підрозділи Інституту міжнародних відносин Інші підрозділи Інституту міжнародних відносин

Буткевич Володимир Григорович

 • Останні зміни:
02.08.1946

Місце народження: с. Кантелина, Іллінецького району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 юрид. ф-т Київ. ун-ту, 1971 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ ун-ту. Канд. дис. «Радянська конституція і міжнародний договір» (1972), докт. дис. «Теоретичні основи взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного права» (1980). У Київ. ун-ті: 1972-74 асист., 1974-76 старш. викл., 1976-82 доц., 1982-85 проф., 1985-98 зав. каф. міжн. права і заруб. законодавства ф-ту міжн. відносин і міжн. права. У 1974-76 заст. декана, 1984-88 декан ф-ту міжн. відносин і міжн. права, 1989-90 дир. Ін-ту міжн. відносин і міжн. права, 1988-92 проректор з міжн. зв’язків.

Читати далі >Волошин Віталій Володимирович

 • Останні зміни:
12.10.1939- 05.01.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 екон. ф-т КІНГ, 1966 асп-ру цього ін-ту. Канд. дис. «Экономическая эффективность применения химических волокон в легкой промышленности Украинской ССР» (1965). Працював у Дослідному конструкт. бюро (рос. ОКБ) ім. О.К. Антонова (1960-63) та у пост. представництві СРСР при ООН у Нью-Йорку (1972-79). У Київ. ун-ті: 1980-81 старш. викл. каф. міжнар. екон. відносин, 1981-83 заст. декана, 1983-84 декан, 1984-90 зав. каф. міжн. екон. відносин, 1990-2003 доц. каф. управління зовнішньоекон. зв’язками та маркетингу (каф. управління зовнішньоекон. діяльністю) ф-ту міжн. відносин та міжн. права (тепер ІМВ).

Читати далі >Ганусець Олександр Іванович

 • Останні зміни:
16.05.1923- 04.04.1985

Місце народження: с. Ворзель Києво-Святошинського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 Військ. ін-т інозем. мов Рад. Армії, м. Москва, 1951 Вечір. ун-т марксизму-ленінізму, м. Москва. Канд. дис. «Общественно-политическое развитие Турции в республиканский период (на основе анализа буржуазно-националистических принципов Ататюрка)» (1962). У Київ. ун-ті: 1968-74 старш. викл. каф. іст. міжн. відносин та зовн. політики СРСР, 1974-79 доц. цієї каф., 1979-85 заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Головатий Сергій Петрович

 • Останні зміни:
29.05.1954

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1980 асп-ру каф. історії та права країн Азії, Африки і Латинської Америки цього ф-ту. Канд. дис. «200-мильна економічна зона в Світовому океані та проблеми її взаємозв’язку з традиційними інститутами міжнародного морського права» (1980). У Київ. ун-ті: 1981-87 – викл. каф. міжн. права ф-ту міжн. відносин і міжн. права.

Читати далі >Голуб Володимир Йосипович

 • Останні зміни:
12.07.1927

Місце народження: с. Македони Ржищевського району, Київська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1956 іст.-філ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Укрепление союза рабочего класса и крестьянства – незыблемая основа социалистического развития сельского хозяйства Болгарии (1958-1970 гг.)» (1971), докт. дис. «Рост роли рабочего класса Народной Республики Болгария в период перехода к строительству развитого социализма (1960-е годы)» (1984).

Читати далі >Горін Олександр Олегович

 • Останні зміни:
11.11.1956

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1978 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Политика США по отношению к Аргентине в 1960-е – 1970-е годы» (1982). У Київ. ун-ті: 1981-89 асист., старш. викл., з 1989 доц. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР, заст. декана по роботі з іноз. студентами, 1991-93 докторант ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту.

Читати далі >Грущенко Олександр Іванович

 • Останні зміни:
18.06.1961

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 1983 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Социальные проблемы повышения трудовой и гражданской активности советской рабочей молодёжи в условиях современного этапа НТР» (1989). У Київ. ун-ті: 1989-98: асист. каф. політології, асист. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Довгополий Дмитро Григорович

 • Останні зміни:
13.02.1958

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Политика США в отношении Польши» (1985). У Київ. ун-ті: 1979-87 ст. лаб-т, асист., доц. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту.

Читати далі >Єременко Олексій Касьянович

 • Останні зміни:
28.03.1927- 01.01.2012

Місце народження: с.Роздолля Харківської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1951 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Боротьба французьких монополій за збільшення прибутків» (1956). У Київ. ун-ті: 1960-62 доц. каф. політ. економії екон. ф-ту. У 1974-91 доц. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1975-81 зав. цієї каф. Протягом 1976-77 в. о. декана, 1982-84 заст. декана ф-ту міжн. відносини та міжн. права.

Читати далі >Забігайло Костянтин Семенович

 • Останні зміни:
01.01.1915- 16.12.1996

Місце народження: м. Біла Церква Київської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1940 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Вопросы защиты жертв войны на Женевской дипломатической конференции 1949 года» (1954), докт. дис. «Вопросы международного права в практике Украинской ССР (1944-1964 гг.)» (1966).У Київ. ун-ті: 1965-94 доц. каф. міжн. права і інозем. законодавства.

Читати далі >Заборський Леонід Юхимович

 • Останні зміни:
15.02.1930

Місце народження: с. Брахлів Климовського району Брянської області, тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1951 хім. ф-т, 1956 іст.-філ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Союз коммунистической молодёжи Франции – активный помощник Французской коммунистической партии в борьбе против колониальной войны в Алжире (1956-1962 гг.)» (1966). У 1962-63 – нач. відділу зовн. зв’язків Мін-ва вищої і сер. спец. освіти УРСР. У Київ. ун-ті: 1966-67 старш. викл. каф. гуманіт. дисциплін, заст. декана підготовчого ф-ту; 1967-69 старш. викл., 1969-71 в.о. доцента каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР іст. ф-ту; 1971-74 в.о. доцента, доц., заступник декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Ісакович Сергій Володимирович

 • Останні зміни:
13.02.1935- 06.02.2001

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 юрид. ф-т Київ. ун-ту, 1961 асп-ру каф. міжн. права та інозем. законодавства цього ф-ту. Канд. дис.: «Вопросы основных прав человека в деятельности организации объединенных наций» (1968). У Київ. ун-ті: з 1964 асист., з 1969-72 старш. викл. каф. міжн. права та інозем. законодавства юрид. ф-ту, з 1971 заст. декана юрид. ф-ту. Звільн. 2000.

Читати далі >Карпінський Іван Федорович

 • Останні зміни:
17.06.1945

Місце народження: с. Ружниця, тепер Молдова.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1967 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Державний сектор економіки країн, що розвиваються» (1977). У Київ. ун-ті: 1976-84 асист., старш. викл. каф. міжн. екон. відносин, 1978-80 заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права, зав. відділення міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відн. та міжн. права Київ. ун-ту. Брав участь у відкритті нов. спец-ті «Міжнародні економічні відносини». У 1984-2008 доц. каф. менеджменту Київ. нац. лінгвіст. ун-ту.

Читати далі >Кірсенко Михайло Володимирович

 • Останні зміни:
24.03.1945

Місце народження: м. Калуга, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1968 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Внешняя политика Греции в период Балканских войн (1912-1913 годы)» (1973), докт. дис. «Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918-1920 років (Політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки)» (1998). У Київ. ун-ті: 1971-74: викл. підготовчого ф-ту для іноз. громадян, старш. викл., 1975-96 доц. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Красільчук Володимир Ярославович

 • Останні зміни:
02.11.1955

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1981 відділення міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1988 асп-ру каф. політекономії КІНГ. Канд. дис. «Особливості дії всезагального закону підвищення потреб у країнах, що розвиваються (на прикладі країн Латинської Америки)» (1989). Працював: військовий перекладач у Республіці Перу (1981-83), ст. лаборант каф. політекономії КІІЦА (1983-94). У Київ. ун-ті: 1992-94 доц. каф. міжн. екон. відносин УІМВ. З 1994 на дипломат. службі.

Читати далі >Кредісов Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
23.01.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1967). Канд. дис. «Критика буржуазной теории «конвергенции» двух систем», (1970), докт. дис. «Сравнительный анализ экономических систем в институциональном направлении современной буржуазной политэкономии» (1983). У Київ. ун-ті: 1969–84 асист., викл., старш. викл., доц. каф. політекономії екон. ф-ту Київ. ун-ту; 1984-92 проф., заст. дир. Ін-ту підвищення кваліфікації Київ. ун-ту. Протягом 1992–2003 зав. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю ІМВ.

Читати далі >Лукашенко Валентин Іванович

 • Останні зміни:
04.08.1937

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 іст.-філос. ф-т, 1966 асп-ру каф. політекон. та природнич. ф-тів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Усиление гнета монополий в сельском хозяйстве Франции и обострение социальных противоречий» (1966). Референт укр. тов-ва дружби та культ. зв’язку із заруб. країнами (1959-63). У Київ. ун-ті: 1966-69 викл., з 1970 доц. каф. політекон. та природнич. ф-тів, викладав ф-ту кібернетики; 1970-92 доц. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Лукашук Ігор Іванович

 • Останні зміни:
01.06.1926- 27.01.2007

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1947 екстерном Харків. юрид. ін-т, 1950 асп-ру цього ін-ту. Канд. дис. «Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и странами народной демократии» (1951), докт. дис. «СССР и международные договоры» (1961, м. Москва). Доц. Саратов. юрид. ін-ту (1950-63). У Київ. ун-ті: 1963-85 проф, зав. каф. міжн. права та інозем. законодавства, яка стала основою створюваного ф-ту міжн. відносин і міжн. права.

Читати далі >Меньшов Володимир Петрович

 • Останні зміни:
24.06.1924

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 відділення міжн. відносин іст.-філ. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Советско-французские отношения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1965). У Київ. ун-ті: 1959-94 асп., старш. викл., доц. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР іст. ф-ту, з 1971 ф-ту міжнародних відносин і міжнародного права. У 1982-91 був заст. декана ф-ту міжн. відносин і міжн. права.

Читати далі >Осика Сергій Григорович

 • Останні зміни:
27.03.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту за спец. «юрист-міжнародник, референт-перекладач англ. мови», 1980 асп-ру каф. міжнар. права та інозем. закон-ва цього ф-ту. Канд. дис. «Категорія «ціль» в теорії міжнародного права» (1989). У Київ. ун-ті: 1981-83 мол. наук. співроб. НДС, 1983-91 асист. каф. міжн. права ф-ту міжн. відносин і міжн. права.

Читати далі >Перепелиця Григорій Миколайович

 • Останні зміни:
13.08.1953

Місце народження: с. Зайці, Котелевського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1976 Київ. вище військ.-морське політ. училище, 1984 – Військ. академію ім. Леніна за військ.-пед. спец. «фахівець-викладач сусп. наук». Канд. дис. «Роль ВМС у воєнній політиці і стратегії ядерних держав» (1990), докт. дис. «Методологія дослідження та врегулювання воєнно-політичних конфліктів» (1996). Вчен. звання проф. отримав 2003. Фахівець в галузі зовн. та воєн. політики, дослідження військ.-політ. конфліктів. З 1976 проходив службу на кораблях ВМФ СРСР. З 1984 на викл. роботі в Київ. вищому військ.-морському училищі. З 1992 проходив службу в Ген. штабі ЗСУ, з 1995 зав. відділом воєнної політики Нац. ін-ту стратегічних досліджень, 2003-2005 заст. дир. цього ін-ту. У Київ. ун-ті: з 2006 проф. ІМВ.

Читати далі >Петрачков Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
10.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1983 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Западноевропейские международные монополии в системе межимпериалистического соперничества» (1983). У Київ. ун-ті 1983-91: асист., доц. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. У 1988-89 заст. декана цього ф-ту. Фахівець у галузі міжн. екон. відносин. Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Плани семінарських занять до нормативного курсу «Міжнародні екон. відносини». К., 1986; Анализ хозяйственной деятельности во внешней торговле СССР: Учеб. пособие. К., 1988 (в соавт.) Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1991, Спр. 74-ПВС. А.Г. Гуменюк

Читати далі >Прилюк В’ячеслав Дмитрович

 • Останні зміни:
28.03.1949

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1974 асп-ру Ін-ту кібернетики АН УРСР, 1996 докторантуру УІМВ (тепер ІМВ). Канд. дис. «Аналізи удосконалення практики напрацювання рішень управління науково-дослідної організації» (1975). Працював: у 1975-89 мол. наук. співроб., ст. наук. співроб. Ін-ту кібернетики АН УРСР, Ін-ту математики АН УРСР. У 1989-93 доц., зав. каф. управління зовнішньоекон. зв’язками та маркетингу, 1996-2001 аналітик систем управління Міжн. ін-ту дослідження інформації та ПП «Бета», з 2001 старш. наук. співроб. Міжн. наук.-навч. центру ЮНЕСКО інформ. технологій і систем НАН України та МОН України. У Київ. ун-ті: 1990-95 доц., 1991-92 зав. каф. управління зовнішньоекон. зв’язків та маркетингу ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Рижий Володимир Іванович

 • Останні зміни:
25.11.1950

Місце народження: с. Сороківка Харківської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 Кременчуцьке льотне училище цивільн. авіації, 1980 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжнародно-правові наслідки актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації» (1984). У 1971-75 пілот Харків. авіазагону. У Київ. ун-ті: 1980-1994 – асистент, доцент каф. конституц. адміністративного права юрид. ф-ту КНУ, читав курс лекцій з міжнародного публічного права.

Читати далі >Семенченко Віра Кирилівна

 • Останні зміни:
12.07.1936

Місце народження: м. Макіївка Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила іст. ф-т Донецьк. держ. ун-ту (1966), асп-ру каф. історії КПРС цього ф-ту (1973). Канд. дис. «Руководство коммунистической партией Украины развитием народного образования в период между ХХІІ и ХХІІІ съездом КПСС» (1973). Працювала вчителем історії, асист. каф. історії КПРС Донецьк. держ. ун-ту, на різн. посадах на каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту для інозем. студентів Донецьк. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1984-97 доц. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту для інозем. студентів. Заст. зав. каф. з навч. роботи (на громадських засадах).

Читати далі >Строков Іван Васильович

 • Останні зміни:
10.01.1924

Місце народження: с. Сараса, Алтайського р-ну, Алтайського краю, РФ.
Закінчив 1957 Ленінград. Вищий пед. ін-т імені М.І.Калініна. Працював: зав. Залив’янської навч. школи Успенського району Павлодар. обл. Казахської РСР, у Мін-ві освіти Казахської РСР (1939-41), економіст-плановик, майстер-розподільник Ленінград. рудоуправління (1941-42). На військ службі: курсант авіац. військ. шкіл (1942-44), служба в рад. армії (1944-57), ст. інструктор з марксист.-ленінської освіти офіцерів у Мін-ві Оборони СРСР (1957-59), ст. інструктор з пропаганди та агітації політвідділу армії (1959-60), лектор об’єднання при Мін-ві Оборони СРСР (1960-70), підполковник у відставці (1970-75). У Київ. ун-ті 1975-86: старш. викл. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР, старш. викл. ф-ту підвищення кваліфікації лекторів. Фахівець у галузі міжн. відносин та зовн. політики СРСР.

Читати далі >Ступницький Олексій Іванович

 • Останні зміни:
08.07.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1980 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Особенности воспроизводства системы отношений между трудом и капиталом в условиях кризиса современного ГМК [государственно-монополистический капитализм] (на материалах США)» (1983). Вчен. звання доц. отримав 1989, проф. – 2009. У Київ. ун-ті: з 1983 асист., з 1989 доц., проф. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин і міжн. права, тепер ІМВ.

Читати далі >Тищенко Анатолій Михайлович

 • Останні зміни:
11.10.1942

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1964 Київ. держ. ін-т фіз. культури, 1970 іст. ф-т Київ. ун-ту, 1973 асп-ру Ін-ту економіки АН УРСР. Працював, у т.ч.: з 1975-77 мол. наук. співроб. Ін-ту економіки АН УРСР, з 1977 – 2-й, з 1981 – 1-й секретар відділу міжн. екон. організацій мін-ва інозем. справ УРСР, з 1982 викл.-методист навч. відділу, викл. каф. наук. комунізму Київ. вищої школи МВС СРСР. У Київ. ун-ті: з 1983 старш. викл., 1988-2002 доц. каф. міжн. екон. відносин, пізніше доц. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю.

Читати далі >Ткаченко Василь Миколайович

 • Останні зміни:
01.01.1944

Місце народження: смт Брусилів Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1968 іст. ф-т Київ. ун-ту, спеціалізувався по каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР., 1971 асп-ру Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. з проблем укр. діаспори в США (1973), докт. дис. «Україна і Росія: проблеми національного самовизначення (історіософський аналіз поточного моменту)» (1993). У Київ. ун-ті: 1974-79 – старш. викл. ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту.

Читати далі >Удовиченко Петро Платонович

 • Останні зміни:
17.02.1914- 26.04.1992

Місце народження: с. Заможне Глобинського району, Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1934 Пед. ін-т у м. Новомосковськ, Дніпропетр. обл., 1944 ВПШ при ЦК КПРС, м. Москва. Канд. дис. «Чрезвычайная миссия Фрунзе и украинско-турецкий договор о дружбе и братстве 02.01.1922 г.». У Київ. ун-ті: з 1948-56 доц. каф. іст. міжн. відносин та зовн. політики СРСР, 1956-58 проректор з навч. роботи, з 1961-69 зав. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР іст. ф-ту.; у 1971-84 – проф. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Харченко Ігор Юрійович

 • Останні зміни:
15.05.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1985 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Политика США в отношении социалистической республики Румынии (70-80-е годы)» (1988). У Київ. ун-ті: 1985-92 асист. каф. сусп. наук підгот. ф-ту для інозем. громадян, асист. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Хижняк Зоя Іванівна

 • Останні зміни:
06.07.1931

Місце народження: с. Майданівка Звенигородського райину Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1955 іст. ф-т Київ. ун- ту, 1971 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Києво-Могилянська академія та її роль в міжслов’янських культурних зв’язках» (1971). Працювала 1955-60 – викл. історії у сш Київ. та Кировоград. обл., з 1960 – наук. співроб., 1965-68 старш. наук. співроб. Держ. іст. музею УРСР. У Київ. ун-ті: з 1971 викл., з 1975 старш. викл., з 1978 доц., з 1987-88 в.о. зав. каф. гуманіт. наук підгот. ф-ту для інозем. громадян, пізніше УІМВ. У 1983-85 – радник декана підгот. ф-ту Гаванського ун-ту (Респ. Куба). У 1992–2002 працювала в НаУКМА: доц. каф. історії, керівник наук.-досл. центру «Спадщина Києво-Могилянської академії».

Читати далі >Цвєтков Гліб Миколайович

 • Останні зміни:
27.06.1922- 02.12.1996

Місце народження: м. Тирасполь, Молдова .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1952 ф-т міжн. відносин та міжн. права, 1955 асп-ру іст.-філос. ф-у Київ. ун-ту. Канд. дис. «Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.)» (1955), докт. дис. «Политика Соединенных Штатов Америки в отношении Советского Союза в 30-х годах» (1972). У Київ. ун-ті: 1955-58 старш. викл. каф. нової історії та історії міжн. відносин, 1958-69 доц. каф. історії міжнародних відносин та зовнішньої політики СРСР іст-філос. ф-ту. З 1959 заст. декана іст-філос. ф-ту, 1960-62 декан підгот. ф-ту для інозем. громадян, 1962-73 проректор Київ. ун-ту з навч.-вих. роботи зі студентами-іноземцями і зв’язків із заруб. країнами, проректор ун-ту з навч. роботи. У 1972-78 та 1980-84 декан ф-ту міжнар. відносин та міжнар. права. У 1969-90 зав. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР, з 1990-96 проф. цієї каф.

Читати далі >Чалий Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
03.04.1954

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Представництво держав при укладанні міжнародних договорів» (1981). У Київ. ун-ті: 1977-84 асист., старш. викл. ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1987-89 старш. викл., доц. юрид. ф-ту, 1991-93 доц., заст. декана з наук. роботи юрид. ф-ту.

Читати далі >Чернявська Людмила Назарівна

 • Останні зміни:
29.10.1960

Місце народження: м. Буськ, Львівська область.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчила 1981 філол. ф-т Дрогобиц. держ. пед. ін-ту ім. Івана Франка, 1993 ф-т практ. психології Львів. держ. ун-ту імені Івана Франка. Канд. дис. «Суб’єктність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці» (2007). У Київ. ун-ті: 2000-09 зав. лаб. метод. та видав. забезпечення навч. процесу ІМВ.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 36
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи