ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черняк Зінаїда Степанівна

14.04.1946

Місце народження: с. Авратин Волочиського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1965 Чернів. фінанс. технікум, 1972 екон. ф-т, 1982 асп-ру каф. управління нар. госп-вом екон. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1982–83 ст. інженер відділу впровадження НДЧ, 1983–88 асист. ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1988-2002 доц. каф. управління зовнішньоекон. зв’язками та маркетингу (згодом – каф. управління зовнішньоекон. діяльністю). У 1983 захистила канд. дис. Вчене звання доц. отримала 1991. Напрями наук. діяльності: система оподаткування комерц. структур; організація та ведення бухгалтерського обліку в різних галузях нар. госп-ва; аудит. Читала курси: «Бухгалтерський облік і аналіз у зовнішньоторгів. об’єднаннях», «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінанси та кредит в СРСР», а також на юрид. ф-ті курс «Судово-бухгалтерська експертиза», на ф-ті кібернетики «Основи бухгалтерського обліку». Автор понад 50 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Экономический закон планомерного развития народного хозяйства. М.: 1953, (в соавт.). Хозяйственный расчет и рентабельность, себестоимость и цена. М.: 1960, (в соавт.); Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / за ред. А.І. Кредісова. Вид. 4-е. К., 2002, (у співавт.). Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка. 2002, Спр. 151-ПВС.

Автор: М.Ю. Лучіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи