ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Головатий Сергій Петрович

29.05.1954

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1980 асп-ру каф. історії та права країн Азії, Африки і Латинської Америки цього ф-ту. Канд. дис. «200-мильна економічна зона в Світовому океані та проблеми її взаємозв’язку з традиційними інститутами міжнародного морського права» (1980). У Київ. ун-ті: 1981-87 – викл. каф. міжн. права ф-ту міжн. відносин і міжн. права. Працював: мол. наук. співроб. (1980-86), старш. наук. співроб. (1986-88 та 1988-90) Ін-ту соц. та екон. проблем заруб. країн АН України, старш. наук. співроб. тимч. молодіж. творч. колективу «Закон про молодь» НДЦ Вищої комсомол. школи при ЦК ЛКСМУ (1988). Викладав в ун-ті м. Кембридж, Велика Британія (1993), ун-ті м. Манітоба, Канада (1994), чл. гол. роб. групи наук. проекту «Нерозповсюдження ядерної зброї в СНД» Ін-ту міжн. студій м. Монтерей, США (1990-95), чл. роб. групи наук. проекту «Стратегія і перспективи для майбутнього Європи» фундації Бертельсмана та ун-ту м. Майнц, Німеччина (1990-93). У 1990-2012 – нар. депутат України І-VI скликань. Член Пост. комісії у закорд. справах ВР України (1990-94), роб. групи з опрацювання нової Конституції України (1991-94), Конституц. комісії від ВР України (11.1994-96). Член пост. комісії у закорд. справах і зв’язках з СНД (1994-96), Комітету у закорд. справах і зв’язках з СНД (з 2000 – Комітет у закорд. справах) ВР України (1998-2002). Гол. підкомітету з питань Конституції, конституційності законод. актів та конституц. судочинства (з конституц. питань) комітету ВР України з питань прав. політики (2002-05), член Комітету з питань правосуддя (з 07.2006). З 12.2007 – член Комітету з прав. політики, з 01.2008 – гол. підкомітету з питань Конституції, Конституції АР Крим, конституційності законодавчих актів та конституц. судочинства. Міністр юстиції України (1995–97 та 2005–06), гол. Держ. комісії з питань впровадження в законодавство України норм і стандартів РЄ (1995-97), чл. РНБО України (1996-97 та 2005-06). Чл. парламент. делегації України до ПА РЄ, де обіймав посади голови Комітету з правил процедур ті імунітетів, голови Комітету юрид. та з прав людини, голови Моніторингового Комітету (1994–2005 та з 2006). Віце-президент ПА РЄ (2005 та 2008). Чл. Європ. Комісії «За демократію через право» – Венеціанська комісія (1995–2000 та з 2005), постійн. член Зовн. дорадчої ради Світ. банку з питань управління та протидії корупції в Європи та регіоні Центр. Азії (з 2000). Президент Укр. правничої фундації (з 1992), один з засновників і президент Асоціації укр. правників (1990–95), чл. Президен. ради Укр. асоціації міжн. права (з 1999). Чл. редколегій часописів «Українське право» (з 1994) та «Український часопис прав людини» (з 1995), голова ред. ради тижневика «Офіційний вісник України» (1997–98). Нагороджений Орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2005). Чл.-кор. АПрН України (з 1995), Засл. юрист України (1995).

Автор бл. 200 наук. публікацій, співавтор 6 монографій. Осн. праці: 200-мильная экономическая зона в Мировом океане (международно-правовые проблемы). К., 1984; Охрана морской среды (правовые и экономические аспекты). К., 1984 (у співавт.); Українська РСР у міжнародних стосунках. К., 1987; Средиземное море: охрана среды (правовые и экономические аспекты). К., 1986 (у співавт.). С.Д. Білоцький

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи