ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кредісов Анатолій Іванович

23.01.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1967). Канд. дис. «Критика буржуазной теории «конвергенции» двух систем», (1970), докт. дис. «Сравнительный анализ экономических систем в институциональном направлении современной буржуазной политэкономии» (1983). У Київ. ун-ті: 1969–84 асист., викл., старш. викл., доц. каф. політекономії екон. ф-ту Київ. ун-ту; 1984-92 проф., заст. дир. Ін-ту підвищення кваліфікації Київ. ун-ту. Протягом 1992–2003 зав. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю ІМВ. 1986. Напрями наук. діяльності: порівняльн. аналіз госп. систем, розробка проблем історії екон. теорії та менеджменту; управління зовнішньоекон. діяльністю та міжн. бізнесом. Підготував 3 докторів та 27 кандидатів наук. Президент Київ. маркетингового клубу (з 1997). Засл. працівник нар. освіти України (1999). Лауреат премії ім. М.В. Птухи НАН України в галузі економіки (2003). Нагороджений нагрудними знаками МОН України «Петро Могила» (2007) та «За наукові успіхи» (2008). Академік АН Вищої освіти України (2004).

Автор понад 150 наукових праць. Осн. праці: Маркетинг. К., 1994; Соціальне ринкове господарство. К., 1995 (у співавт.); Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. Вид. 4. К., 2002 (у співавт.); Менеджмент для керівників. К., 1999 (у співавт.); Історія вчень менеджменту. Вид. 2. К., 2001; Основи патентування і ліцензування: Навч. посіб. К., 2006 (у співавт.); Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах: Навч. посіб. Вид. 2. К., 2008 (у співавт.); Менеджмент в історичному розвитку як теорія. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи