ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Осика Сергій Григорович

27.03.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту за спец. «юрист-міжнародник, референт-перекладач англ. мови», 1980 асп-ру каф. міжнар. права та інозем. закон-ва цього ф-ту. Канд. дис. «Категорія «ціль» в теорії міжнародного права» (1989). У Київ. ун-ті: 1981-83 мол. наук. співроб. НДС, 1983-91 асист. каф. міжн. права ф-ту міжн. відносин і міжн. права. Працював: 1991-92 ст. консультант, гол. консультант секретаріату Комісії ВР України у закорд. справах; 12.1992-09.93 – радник Прем’єр-міністра України з питань зовнішньоекон. зв’язків; 10.1993-08.94 – заст. міністра зовн. екон. зв’язків України; 08.1994-07.95 Міністр зовн. екон. зв’язків України. 01.95-07.95 Віце-прем’єр-міністр України з питань зовніньоекон. діяльності, 07.1995-01.99 Міністр зовнішніх ек. зв’язків і торгівлі України. 1999-2002 радник Президента України. У 1995-97 член Конституційної комісії при Президентові України, 1994-97 Член Ради нац. безпеки при Президентові України, 2000-05 член Наглядової Ради Нац. Банку України. У 2002-2012 нар. депутат України. З 12.2007 – 1-й заст. голови Комітету з питань екон. політики. Автор 66 законопроектів. Нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеня (1998), ІІ ступеня (2000) та І ступеня (2004), Почесною Грамотою ВР України (2004). Автор понад 100 наук. праць, у т. ч. 20 монографій. Осн. праці: Світова організація торгівлі: Підручник. К., 2004; Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи: Монографія. К., 2003; Універсальні міжнародно-правові засади регулювання демпінгового імпорту. К., 2005. Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1991, Спр. 68-ПВС.

Автор: С.Д. Білоцький

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи