ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Семенченко Віра Кирилівна

12.07.1936

Місце народження: м. Макіївка Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила іст. ф-т Донецьк. держ. ун-ту (1966), асп-ру каф. історії КПРС цього ф-ту (1973). Канд. дис. «Руководство коммунистической партией Украины развитием народного образования в период между ХХІІ и ХХІІІ съездом КПСС» (1973). Працювала вчителем історії, асист. каф. історії КПРС Донецьк. держ. ун-ту, на різн. посадах на каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту для інозем. студентів Донецьк. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1984-97 доц. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту для інозем. студентів. Заст. зав. каф. з навч. роботи (на громадських засадах). Розробила й читала курси: Історія України, Країнознавство, спец. курси: Політ. інститути й процеси в Україні, Проблеми становлення міждерж. зв’язків України та ін. Автор 42 наук. й метод. праць. Осн. праці: Методические разработки к семинарским занятиям по истории КПСС для студентов І курса. Вып. 1. Донецк, 1978 (в соавт.); Методические указания по курсу истории СССР. Донецк, 1979 (в соавт.); Методические указания по курсу истории СССР (для иностранных студентов подготовительного факультета). Донецк, 1981; Национальный вопрос и его решение в СССР. Донецк, 1982; Учебные задания по курсу «Советский Союз». Ч. 1 (для студентов подгот. факультета). К.,1990 (в соавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи