ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ступницький Олексій Іванович

08.07.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1980 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Особенности воспроизводства системы отношений между трудом и капиталом в условиях кризиса современного ГМК [государственно-монополистический капитализм] (на материалах США)» (1983). Вчен. звання доц. отримав 1989, проф. – 2009. У Київ. ун-ті: з 1983 асист., з 1989 доц., проф. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин і міжн. права, тепер ІМВ. Сфера наук. інтересів: міжн. бізнес і міжн. екон. відносини. За періoд 1995-2007 був керівником 11 міжн. освіт. проектів гуманіт. і тех. допомоги, профінансованих міжн. донорськими організаціями в Україні (USAID [US Agency of International Development – агентство США по міжнародному розвитку], Tacis, CIDA [Canadian International Development Agency – Агентство Канади по міжнародному розвитку], Euroasia Foundation, Academy of Education Development Agency, Soros Foundation, Supremacy of Low). Має сертифікати з міжн. освітніх програм ВНЗ: Ун-т Дж. Вашінгтона (США, «Інновац. дослідження і стратегії»), Ун-т штату Коннектикут (США, «Менеджмент компанії»), Технол. ун-т м. Тампере (Фінляндія, «Міжн. маркетинг»), Нім. торг.-пром. палата (Німеччина, «Менеджмент проектів»), Ін-т соц.-прав. досліджень (США, «Управління соц. програмами»), Ун-т підприємництва і соц. проблем (Аргентина, «Корпорат. менеджмент»). У 1991-92 радник-консультант Комітету з зовнішньоекон. зв’язків ВР України, 1992-95 радник з зовнішньоекон. зв’язків Київ. міськ. голови, 1996-97 гол. експерт Комітету сприяння розвитку малого і сер. бізнесу в Україні при КМ України, 1998-2000 голова Громад. Колегії при Держ. комітеті з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, 2001-05 радник КМДА з питань соц. політики при Гол. управлінні соц. захисту населення м. Києва. Автор понад 160 наук. праць. Осн. праці: Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Підруч. К., 1996; Основи фінансового менеджменту: Підруч. К., 1996; Фінансовий сектор ринкової та транзитивної економіки: Посіб. К., 2004; Інновації і інноваційний менеджмент: Навч. посіб. К., 2006; Міжнародний бізнес: Підруч. К., 2007 (у співавт.); Міжнародна міграція робочої сили та механізми її регулювання. Підруч. К., 2008; Інститути спільного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків: монографія. К., 2009 (у співавт).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи