ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ткаченко Василь Миколайович

01.01.1944

Місце народження: смт Брусилів Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1968 іст. ф-т Київ. ун-ту, спеціалізувався по каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР., 1971 асп-ру Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. з проблем укр. діаспори в США (1973), докт. дис. «Україна і Росія: проблеми національного самовизначення (історіософський аналіз поточного моменту)» (1993). У Київ. ун-ті: 1974-79 – старш. викл. ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Фахівець у галузі міжн. відносин, історіографії та історіософії України.

Працював: 1979-90 – старш. наук. співроб. Ін-ту історії АН УРСР, 1990-93 – зав. відділу історіософії Ін-ту історії АН УРСР, 1993 – гол. консультант КМ України; 1993-94 – старш. консультант прогнозно-аналіт. служби Адміністрації Президента України; 1994 – проректор з наук. роботи та зовн. зв’язків Переяслав-Хмельницького держ. пед. ін-ту; 1994-95 – заст. кер. Центру комп’ютеризованих інформ. систем Секретаріату ВР України; 1995-96 – гол консультант, 1996-97 – зав відділу заг. проблем гуманіт. розвитку Служби з питань гуманіт. політики, 1997-98 – заст. кер. Управління внутр. політики Адміністрації Президента України; 1998-2001 – радник Посольства України в Респ. Білорусь, 2001-03 – 1-й секретар Посольства України в Респ. Молдова; 2003-05 – 1-й заст. Мін-ра освіти і науки України, 2006 – дир. Ін-ту вищої освіти АПН України, з 2007 – радник Президента АПН України. член-кореспондент Академії педагогічних наук. Лауреат Міжн. премії ім. Григорія Сковороди (1997), Відмінник освіти України (2003), Засл. діяч науки і техніки України (2004), Лауреат Премії ім. М.І.Костомарова НАН України (2006), Держ. службовець 2-го рангу. Автор понад 150 наук. праць, з них 11 колект. та авт. монографій. Осн. праці: «Україна і Росія: проблеми національного самовизначення (історіософський аналіз поточного моменту)» К., 1993; «Україна: на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки) (1995, співавт.); «Україна: проблеми самоорганізації (начерки новітньої доби)» (1996, співавт.); «Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду» (1996, співавт.); «Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації» (1998, співавт.); «Україна: проблеми самоорганізації» [в 2-х томах]. К., 2003 (співавт.). Л-ра: Хто є хто в Україні. К, 2004, 2005. Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1979, Спр. 70-ПВС.

Автор: В.Б. Дальський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи