ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тищенко Анатолій Михайлович

11.10.1942

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1964 Київ. держ. ін-т фіз. культури, 1970 іст. ф-т Київ. ун-ту, 1973 асп-ру Ін-ту економіки АН УРСР. Працював, у т.ч.: з 1975-77 мол. наук. співроб. Ін-ту економіки АН УРСР, з 1977 – 2-й, з 1981 – 1-й секретар відділу міжн. екон. організацій мін-ва інозем. справ УРСР, з 1982 викл.-методист навч. відділу, викл. каф. наук. комунізму Київ. вищої школи МВС СРСР. У Київ. ун-ті: з 1983 старш. викл., 1988-2002 доц. каф. міжн. екон. відносин, пізніше доц. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю. Канд. дис. «Экономические проблемы развития образования и науки в странах «третьего мира» (на примере Индии)» (1974). Вчене звання доц. отримав 1989. Напрями наук. діяльності: світ. економіка, економіка кап. країн та країн, що розвиваються, міжн. екон. відносини, управління зовнішньоторгівельною діяльністю. Читав курси: екон. історія СРСР та заруб. країн, економіка США, міжн. екон. відносини соціалізму, пізніше – організація міжн. перевезень, основи маркетингу. Мав досвід дипломат. роботи: як співроб. МЗС УРСР брав участь у роботі екон. органів ООН (2-й, економ. комітет ГА ООН, Екон. і Соц. рада ООН, Конференція ООН з торгівлі та розвитку). Відзначений подяками, нагороджений пам’ятними медалями.

Автор понад 100 наук. та навч.-метод. публікацій. Осн. праці: Совершенствование внешнеэкономических связей СССР: Учеб. пособ. К., 1988, (в соавт.); Научно-техническая революция и противоречия мирового кпиталистического хозяйства. К., 1988: Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / А.І. Кредісов (ред.). Вид. 4 К., 2002, (у співавт.) Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2002, Спр. 138-ПВС.

Автор: О.В. Дикий, К.А. Кобченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи