ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Феллер Мартен Давидович

21.05.1933- 27.02.2004

Місце народження: м. Ялта, Крим. обл., тепер АО Крим.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1955 ф-т журналістики Львів. держ. ун-ту ім. Івана Франка; 1963 асп. філол. ф-ту Ленінград. держ. ун-ту ім. А.О. Жданова. по каф. заг. мовознавства. Працював: 1955–57 зав. відділу листів Костопіл. район. газ. «Ленінський промінь»; 1957–61 ред. вид-ва Львів. ун-ту; 1961–88 викл., доцент., зав. каф. «Теорія і практика редагування» Укр. поліграф. ін-ту ім. Івана Федорова м. Львова; 1988–2000 професор., зав. каф. слов’янських мов Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка; 1997–98 дир. Пед. лаб. центру єврейськ. освіти України (м. Київ); 1998–99 професор. каф. історії Міжн. Соломонового ун-ту (м. Київ); 1999–2000 професор. каф. журналістики Ін-ту соц. управління (м. Черкаси); 1999-2003 заст. дир. Ін-ту юдаїки (м. Київ); 1997–2003 професор. каф. організації видав. справи, поліграфії і книгорозповсюдження НТУУ «КПІ»; 2001–03 професор. каф. укр. мови і видав. справи ВМУРоЛ «Україна» (м. Київ); 2001–04 професор. каф. філол. ф-ту гуманіт. та сусп. наук НаУКМА. В Київ. ун-ті: 2001–02 пров. н. с. НДЧ ІЖ. Кандидат дис. «Зіставний аналіз російської та німецької професійної лексики, пов’язаної з книгодрукуванням» (1965), докт. дис. «Редагування як різновид мовленнєвої діяльності» (1987). Досліджував питання заг. мовознавства, психолінгвістики, соціолінгвістики, видав. справи, літ. редагування, вправного (ефективного) спілкування, україно-юдаїки (історії, культури та традицій укр. єврейства). Відмінник вищої освіти України; Академік Укр. академії історії та культури євреїв імені Шимона Дубнова; нагороджений бронзовими медалями ВДНГ СРСР за створення спеціалізації: «Редагування наук.-тех. інформації і реклами» (Укр. поліграф. ін-т ім. Івана Федорова – УПІ) (1970), «Поняття і символіка природничих наук» (УПІ) (1972) та «Ефективне спілкування» (НТУУ «КПІ», Дрогобицьк. пед. ун-т) (1995); нагородою фонду Зеєва (Володимира) Жаботинського Міжн. Тов-ва «Україна – Ізраїль»; медаллю «За міжнародне порозуміння» Міжн. Товариства «Україна – Ізраїль» (2001). Осн. праці: Как рождаются и живут слова: Книга для учащихся. М., 1964; Довідник коректора. Х., 1972 (у співавт.); Эффективность сообщения и литературный аспект редактирования. Л., 1978; Структура произведения (автору и редактору). М., 1980; Стиль и знак (стиль как способ изображения). Л., 1984; Пошуки, роздуми і спогади єврея, який пам’ятає своїх дідів, про єврейсько-українські взаємини, особливо ж про мови і ставлення до них. Дрогобич, 1994; Пошуки, спогади, роздуми єврея, який пам’ятає своїх дідів, про єврейсько-українські взаємини, особливо про нелюдське й людяне в них. Дрогобич, 1998; Текст і зображення як модель комунікативного акту. К., 1998; Вправне (ефективне) спілкування. Лекції зі спецкурсу. Дрогобич, 2000; Про наших великих духом: есеї з україно-юдаїки. Львів, 2001. Л-ра: Скорик Л. Презентуємо книжку Мартена Феллера «Пошуки, спогади, роздуми єврея, який пам’ятає свої дідів, про українсько-єврейські взаємини, особливо про нелюдське і людяне в них». (Дрогобич, 1998) // Вісник Товариства «Україна-Ізраїль; Радевич-Винницький Я. Третя книжка професора Мартена Феллера з україно-юдаїки // Наук. зб. кафедри світової літератури Дрогобицького державного педагогічного університету. 2005; Ярослав Радевич-Вининицький. Мартен Феллер: Дрогобицькі сторінки у творчому життєписі засновника україно-юдаїки // Мартен Феллер: лекції з україно-юдаїки, матеріали до спецкурсу. Дрогобич, 2008.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи