ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Скотникова Тетяна Володимирівна

05.07.1955

Місце народження: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Закінчила 1977 Дніпродзерж. індустр. ін-т, 1980 асп-ру Ін-ту газу НАН України. Працювала 1980–2003 мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., докторант Ін-ту газу НАН України. Кандидат дис. «Дослідження і розробка струминних рекуператорів для збільшення ефективності використання палива в промислових печах» (1985). У Київ. ун-ті: з 2003 старш. наук. співроб. ІЖ. Напрям наук. діяльності в Київ. ун-ті: методи наук. досліджень у журналістикознавстві; стандартизація наук. досліджень, вимог до складу, побудови і викладу навч.-метод. матеріалів. Автор 30 наук. праць, 14 авторських свідоцтв і 6 патентів України в галузі енергозбереження, 19 наук. праць у галузі журналістикознавства. Осн. праці: Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації: колективна монографія. К., 2007 (у співавт); Методи наукових досліджень у журналістикознавстві. К., 2008 (у співавт.); Орфографічний словник укр. мови. К., 1999 (у співавт.); Тематична спрямованість і адекватність методів журналістикознавчих досліджень // Журналістська педагогіка в контексті болонського процесу: Навч.-метод. посіб. К., 2007; Оптимізація інформаційної насиченості повідомлень у фахових виданнях // Вісник КНУ: Серія Журналістика. 2008. Вип. 16.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи