ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зозуля Іван Андрійович

17.09.1909- 25.05.1980

Місце народження: с. Петропавлівці Городищенського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Після закінчення шести класів сш працював 1925–28 робочим різних спец. Був направлений комсомол. орг-ю на навчання до Черкас. пед. ін-ту (1929). За рішенням ЦК КП(б)У мобілізований на пропаганд. роботу до Золотопільського РК КП(б)У Київ. обл. (1932). Служив у Черв. Арм.(1933–35). Закінчив 1940 іст. ф-т Київ. ун-ту. Працював пропагандистом Сталін. райкому партії м. Києва (1940), інструктором ЦК КПЦУ, зав. сектору відділу кадрів (1940–42, 1946), інспектором Центр. штабу партизан. руху (1942–43). Відряджений на партроботу до Львів. Обкому КПУ (1944), до Закарпат. Обкому КПУ (1945). У Київ. ун-ті: з 1947 асист., з 1949 доцент. каф. марксизму-ленінізму філол. ф-ту, у 1948 заст. декана по керівництву відділенням журналістики, 1949–80 доцент. каф. історії КПРС цього відділення. Кандидат дис. «Селянський рух на Поділлі в революцію 1905-1917 років» (1948). Читав курс історії КПРС. Наук. інтереси: історія комуністичної партії. Виконував різні парт. доручення ЦК партії, обкому та міськкому КПУ. Був обраний секретарем парт. бюро філол. ф-ту, членом, першим секретарем парткому КДУ. Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, трьома медалями ВР СРСР. Грамотою ВР УРСР. Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Комуністична партія – організатор розгрому воєнної інтервенції і внутрішньої контрреволюції. Навч. посіб. К., 1957; Боротьба комуністичної партії за перетворення в життя рішень XIV з’їзду ВКП(б): Навч. посіб. К., 1958; На чолі робітничих мас. Керівництво КП(б)У профспілковим рухом України в період громадянської війни. К., 1978 (у співавт). Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1980, спр. 16-ПВС.

Автор: І.М. Забіяка

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи