ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Автушенко Ірина Борисівна

15.10.1970

Місце народження: м. Білопілля Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1993 історичний ф-т, 2000 асп-ру каф. української історії та етнополітики Київ. ун-ту. 1993–97 старш. лаборант економічного ф-ту Київ. ун-ту; 2000–01 асист., 2001–02 старш. викл. каф. гуманіт. дисциплін Відкритого міжн. ун-ту розвитку людини «Україна». 2002–03 старш. викл. каф. військової педагогіки і психології ВІ. З 2003 доц. каф. теорії та історії держави і права Нац. транспортного ун-ту. Доц. (2004). Викладає курси «Історія України», «Історія Збройних сил України», «Історія війн і військового мистецтва», «Теорія та історія педагогіки», «Воєнно-політична історія України». Канд. дис. «Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20–30-ті рр. ХХ ст.)» (2001). Займається проблемою тоталітаризації культурної сфери УРСР у 1920–40-х, історією Києва, досліджує питання політ. репресій серед творчої та військ. інтелігенції, працює над вдосконаленням викладання історії України, історії Збройних сил України та військ.-політ. історії на основі інноваційних технологій. Автор 40 наук. праць. Осн. праці: Історія України та українського війська: Навч. посіб. до семінарських занять для іноземних слухачів. К., 2003; Теорія та історія педагогіки: Навч. посіб. до семінарських занять. К., 2005; Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Зб. документів і матеріалів: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Ф. Колесника, А.П. Коцура, Н.В. Терес. К., 2005; Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Зб. документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. Київ; Чернівці, 2008. 

Автор: А.П.Коцур

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи