ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Більбасов Василь Олексійович

07.06.1837- 24.07.1904

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: ординарний професор.
Наукове звання: доктор історії.

1861 закінчив іст.-філол. ф-т С.-Петерб. ун-ту. 1864–66 відряджений до Англії, Франції, Німеччини, де працював під кер. відомих нім. істориків Л.Ранке та Г.Зібеля. З 1866 приват-доц. С.-Петерб. ун-ту, з 1867 ун-ту св. Володимира, ордин. проф. (06.07.1869). У 1867–68, 1869–71 читав курс заг. історії у Київ. ун-ті на посаді проф. по каф. заг. історії. Магіст. дис. «Крестовый поход императора Фридриха ІІ из дома Гогенштауфенских герцогов» (1863), докт. дис. «Поповский король Генрих ІV Распё, ландграф туринский из дома Людовика Бородатого» (09.10.1867). Перші роки наук. діяльності Б. присвятив історії Німеччини та папства. Гол. працею вважається «История Екатерины ІІ», із запланованих 12 томів, надруковано було лише 1-й, 2-й та 12-й. Кілька праць Б. присвятив дослідженню історії слов’ян, зокрема, гуситському рухові в Чехії, а також дослідженню діяльності слов’янських просвітників Кирила та Мефодія. Останнє, хоча й не закінчене, здійснило вагомий внесок у вивчення історії слов’ян. Залучав до наук. досліджень новий докум. матеріал. Спеціаліст вгалузі іст. бібліографії. Ред. петерб. газети «Голос» (1871–83). Публікувався в ЖМНП, «Русской мысли», «Отечественных записках», «Русской старине» та ін. Почесний чл. Слов’янського благодійного комітету (1869). Похований на Новодєвічьєм цвинтарі (С.-Петербург, РФ). Осн. праці: О документальных источниках хроники Матвея Парижского // УИ. 1867. №4; Кирилл и Мефодий по документальным источникам. В 2–х тт. СПб, 1868–71; Генрих IV Распе, ландграф Турингии // УИ. 1867. №5–9; История Екатерины ІІ. Т.1. СПб., 1890; История Екатерины ІІ. Т.2. СПб., 1896; Чех Ян Гус из Гусинца. СПб., 1869; Исторические монографии. Т.1-5. СПб., 1901. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Очерки истории исторический науки в СССР. М., 1960. Т.2; Славяноведение в дореволюционной России. М., 1979; Дука М.В., Тіщенко І.І. Більбасов Василь Олексійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи