ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Данилевич Василь Юхимович

28.01.1872- 10.11.1936

Місце народження: м. Курськ.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1895 істор. відділення іст.-філол. ф-ту ун-ту св. Волдимира, учень В.Б.Антоновича, під його кер. написав роботу «Очерк истории Полоцькой земли до конца ХIV столетия» (1896), за яку отримав медаль. Викладав у гімназіях: Баку (1896–97), Дерпта (нині м. Тарту; 1897–1900), Ревеля (нині м. Таллінн, 1900–01), а також ун-тах Харкова (1903–07), Києва (1907–15) і Варшави (1915–18). У Київ. ун-ті читав обов’язковий курс древньої руської історії, рос. старожитності (археологію), джерелознавство, рос. історіографію, історію України (1910). Викл. Київ. ВЖК та ВЖК М.В.Довнар-Запольського (заг.-освіт. та іст.-філол.) у Києві (1907–15), 1918–20 проф. Укр. держ. ун-ту в Києві, 1920–31 проф. Київ. ІНО. В 1930-тих викл. Ін-ту червоної професури при ВУЦВК (1931) та Київ. ун-ті, читав як заг. курси історії СРСР, так і спец. курси з іст. історіографії і з історії Білорусі (укр. мовою). Тісно співпрацював із ВУАН, будучи керівником ВУАК. Чл. іст. тов-ва Нестора-літописця, УНТ, Чл. бібліотечної колегії Наркомосу УСРР та к-ту для заснування Всенар. б-ки України (1919), голова колегії Гол. архів. управління Наркомосу УСРР (1920), чл. Постійної комісії для складання словника живої укр. мови (1919–20); чл. Постійної комісії для складання біогр. словника діячів України (1919–30); дійсн. чл. Наук.-досл. каф. історії України при ВУАН у Києві (1924–29). Проводив археол. розкопки на Київщині, Харківщині, Чернігівщині та в ін. місцях. Автор понад 100 наук. праць з історії та археології України, історії Білорусі, генеалогії козацької старшини, історіографії. Осн. праці: Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV ст. К., 1896; Археологические труды И. С. Забелина // ЧИОНЛ. К., 1911. Кн. 22. Вып. І–ІІ. Отд. І; По поводу одной рукописи XVIII ст. в рукописном отделе библиотеки Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел / Труды ХІІІ археологического съезда в Екатеринославе, в 1905 г. 1908. Т.2; Археологічна минувшина Київщини. К., 1925. Л-ра: Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии (В.Б.Антонович, М.В.Довнар-Запольский и их учинеки). М.; Брянск, 1997; Багалій Д. Оцінка наукових праць професора В. С. Данилевича. // Записки Історико-Філологічного Відділу УАН. 1919. Кн. I.; Мельник Г.М. Данилевич Василь Юхимович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ДАК. Ф. Р–936-2-47; ІР НБУВ. Ф.ХХІХ, І, ІІ, ІІІ.

Автор: Г.М.Мельник, О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи