ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дашкевич Микола Павлович

16.08.1852- 02.02.1908

Місце народження: с. Бежів, тепер Черніхяівській район, Житомирської області.
Наукове звання: ординарний професор.

Закінчив 1873 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира зі ступенем кандидата, за наук. розвідку «Княжение Данила Галицкого по русским и иностранным известиям» здобув золоту медаль. В ун-ті св. Володимира 1877–1908 доц., проф. (03.07.1890) каф. західноєвроп. літератур. 1906 очолив романо-герман. відділ, створений на іст.-філол. ф-ті (ініціатива створення належала Д.). Магістер. дис. «Сказание о св. Граале» (18.04.1877). Висунув теорії про східнослов’янське походження болоховців і виникнення на їх основі укр. козацтва, про Галицько-Волинське князівство як спадкоємця Київ. Русі. З ім’ям Д. пов’язане наук. становлення викладання предмету історії західноєвроп. літератур у Київ. ун-ті. Як літературознавець належав до прихильників культурно-іст., згодом іст.-порівняльного методів літературознавства. Сприяв становленню наук. укр. літературознавства нового часу. Опублікував основоположні для науки про л-ру України монографії. Показав самобутність та оригінальність укр. л-ри, розвиток якої проходив у тісному зв’язку із головними західноєвроп. ідейними течіями і стилями ХІХ ст. Автор іст. розвідок про Данила Галицького, історію Литовсько-Руської держави. Надрукував серію статей про усну народну творчість. Серед учнів Д. – І.В.Шаровольський, М.К.Бокардов, А.М.Лобода, І.І.Глівенко, В.О.Розов, О.М.Лук’яненко, К.Ф.Радченко, І.М.Жданов, Г.І.Чудаков, І.М.Стешенко. Чл.-кор. Петербурзької АН по відділенню рос. мови та письменства (29.12.1902), акад. Петербурзької АН (07.04.1907). Учасник ІІІ та ХІ археол. з’їздів у Києві. Голова іст. тов-ва Нестора-літописця (1899–1905). Дійсн. чл. Київ. Археографічної комісії (1900), співпрацював з НТШ, Тов-вом шанувальників рос. словесності, Москов. археол. тов-вом. Викл. Київ. ВЖК (1881–89, 1906–07). Наук. праці публікував у «Киевлянине», УИ, «Киевской старине» та ін. Дійсн. статський радник (1905), кавалер орденів св. Станіслава ІІ ст., св. Анни ІІІ ст. Осн. праці: Княжение Данила Галицкого по русским и иностранным известиям. К., 1873; Сказание о св. Граале. Из истории средневекового романтизма // УИ. 1876. №3–7,9,10; Сказания, легшие в основу бретонских романов и новейшие относительно их гипотезы // УИ. 1875. №1; К вопросу о происхождении русских былин // УИ. 1883. №3,5; Борьба культур и народностей в Литовско-русском государстве в период династической унии Литвы с Польшею // УИ. 1884. №10,12; Заметки по истории Литовско-Русского государства. К., 1885; Первая уния Юго-Западной Руси с католичеством (1246–1256). К., 1884; Еще раз сказания и вопросы о Болохове и Болоховцах. К., 1899. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Флоринский Т.Д. Н.П.Дашкевич. (Некролог) // ЖМНП. 1908. Новая серия. Ч.17. №9; Шаровольский И. В. Н. П. Дашкевич как ученый и преподаватель // ЧИОНЛ. 1908. Кн. 20. Вып. 3; Каманин И.М. Важнейшие тркды Н.П.Дашкевича по южнорусской истории // ЧИОНЛ. 1908. Кн.20. Вып.3; Материалы для биографического словаря действительных членов Императорской Академии наук. Пг., 1915; Чуткий А.А. М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого. Автореф. дис. канд. іст. наук. К., 2003; Левінець Р.П., Тіщенко І.І. Дашкевич Микола Павлович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К. 2005. Арх.: ДАК. Ф. 16. оп.465. спр.4781; ІР НБУВ. Ф.65, І, ІІІ. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи