ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Деллен Олександр Карлович

09.04.1814- 22.03.1882

Місце народження: м. Мітава, тепер Єлгава, Латвія.
Науковий ступінь: заслужений ординарний професор.

Закінчив 1836 Дерпт. ун-т зі ступенем кандидата філософії (робота «De vita et scriptis Livii Andronici»). Нагороджений золотою медаллю Радою Дерпт. ун-ту. 29.09.1839 затверджений ад’юнктом по каф. грец. та рим. словесності в ун-ті св. Володимира. 04.11.1840 затверджений екстраордин. проф., 1850 в.о. ордин. проф., 1864 ордин. проф. по каф. рим. словесності та старожитностей. Викладав лат. мовою історію рим. л-ри, рим. старожитності, античну міфологію. З 1857 Д. на прохання попечителя Київ. учб. округу прийняв посаду дир. Київ. гімназії, яку очолював до 1862, суміщаючи ці обов’язки з викланням в ун-ті. 1862 за вислугою 25 років по Міністерству нар. освіти був залишений ще на 5 років на викл. роботі в ун-ті. Заслуж. ордин. проф. (1863). Магістер. дис. «De vita Livii Andronici dis gertatio, Dorpati Livonorum» (1838), докт. дис. «Beiträge zur Kritik und Er Kläruang der satiren des D. Iun. Iuveralis» (10.04.1864). 1867 вийшов у відставку за вислугою 30 років. Того ж року на прохання Ради Харків. ун-ту обійняв каф. рим. словесності, яку очолював до смерті. Дійсн. статський радник, брат відомого астронома В.К.Деллена, співроб. Пулковської обсерваторії. Осн. праці: Kornelii Taciti Germania с подробным комментарием и введением // УИ. 1867. № 1–12, 1868. № 1–4; Краткий историчный очерк древней греческой литературы. К., 1851. Л-ра: Владимирский-Буданов М. Ф. История императорского Университета Св. Владимира. Т.1. К., 1884; Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Университета Св. Володимира (1834–1884) / под ред. проф. В.С.Иконникова. К., 1884; Левінець Р.П. Деллен Олександр Карлович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). К., 2009. 

Автор: Р.П.Левінець

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи